• Plan dnia

    • PIĄTEK 17.07.2020 

      

     Grupa 1                           sala 06                                               

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - zajęcia programowe z wychowawcą 

     10.00- 11.30 -  Dzikoprzygoda – “Przygoda z poszukiwaniem skarbów” Park Górczewska 

     11.30 - 12.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     12.00 - 13.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     13.05 - 13.35 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.35 - 15.30 - wyjście na plac zabaw/boisko 

     15.30 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

      

     Grupa 3                         sala 015                                            

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - zajęcia programowe z wychowawcą 

     10.00- 11.30 -  Dzikoprzygoda – “Przygoda z poszukiwaniem skarbów” Park Górczewska 

     11.30 - 12.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     12.00 - 12.30 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.00 - 14.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     14.00 - 15.30 - zajęcie programowe z wychowawcą/wyjście na plac zabaw/boisko 

     15.30 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

      

     Grupa 4                        sala 016                                         

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     10.00 - 11.00 - Zajęcia muzyczno – ruchowe, sala 208 

     11.00 - 12.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     12.05 - 13.35 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     14.00 - 15.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     13.15- 15.30 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.30 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

       

     Grupa 5                       sala 017                                       

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     10.00 - 11.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     11.00 - 12.00 - Zajęcia muzyczno-ruchowe, sala 208 

     12.00 - 13.00 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     13.00 - 13.30 Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.30 - 15.30 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.30 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

      

     Grupa 6                      sala 111                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - Zajęcia muzyczno – ruchowe, sala 208 

     10.00 - 11.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     11.00 - 12.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     12.35 - 13.05 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.00 - 15.00 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

      


      

     Grupa 7                   sala 112                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - zajęcia programowe z wychowawcą 

     10.00 - 11.00 - Zajęcia muzyczno-ruchowe, sala 208  

     11.00 - 12.00 Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna  

     12.00 - 13.00 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     13.15 - 13.45 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.45 - 15.30 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.30 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

       

      

      

     Grupa 8                   sala 115                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 11.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     11.00 - 12.00 - Warsztaty – ekologiczne kule kąpielowe, sala 203 

     12.15 - 12.45 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.00 - 14.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     14.00 - 15.30 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.30 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      


      

     Grupa 9                   sala 116                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - Zajęcia muzyczno-ruchowe, sala 208 

     10.00 - 12.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     12.00 - 13.00 - Warsztaty – ekologiczne kule kąpielowe sala 203 

     13.30 - 14.00 Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     14.00 - 15.30 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.30 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

      

      

     Grupa 10                   sala 128                                   

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - zajęcia z wychowawcą,  

     10.00 - 13.30 - Basen – Pingwinek 

     13.45 - 14.15 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     14.05 - 16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      


      

     Grupa 11                   sala 130                                   

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 Warsztaty – ekologiczne kule kąpielowe, sala 203 

     10.00 - 11.30 - Fundacja Bez Wizy – A to Ci historia! 

     12.10 - 12.40- Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     14.00 - 15.00 Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     15.00 - 16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

      

      

     Grupa 12                  sala 133                                 

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - zajęcia z wychowawcą,  

     10.00 - 11.00 - Warsztaty – ekologiczne kule kąpielowe, sala 203 

     11.00 - 12.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     12.00 - 13.30 - Fundacja Bez Wizy – A to Ci historia! 

     13.40 - 14.10 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     14.05 - 16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

     CZWARTEK 16.07.2020 

      

     Grupa 1                           sala 06                                               

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - Warsztaty – ekologiczne kule kąpielowe sala 203 

     10.30 - 12.0Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     12.00 - 13.00 - KARATE, sala Yawara 

     13.10 - 13.40 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.40 - 15.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     15.00 - 16.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

      

      

     Grupa 3                         sala 015                                            

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     10.00- 11.00 - Warsztaty – ekologiczne kule kąpielowe sala 203 

     11.00 - 12.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     12.00 - 12.30 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     12.30 - 14.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     14.00 - 15.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     15.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

      

      

     Grupa 4                        sala 016                                         

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 11.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     11.00 - 12.00 - Warsztaty – ekologiczne kule kąpielowe, sala 203 

     12.15 - 12.45 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.00 - 14.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     14.00 - 15.30 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.30 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

      

      

     Grupa 5                       sala 017                                       

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - Karate, sala Yawara 

     10.00 - 12.00 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     12.00 - 13.00 - Warsztaty – ekologiczne kule kąpielowe, sala 203 

     13.15 - 13.45 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.45 - 15.30 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.30 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      


      Grupa 6                      sala 111                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - zajęcia programowe z wychowawcą/ plac zabaw 

     10.00- 11.0KARATE, sala Yawara 

     11.00 - 12.00 Warsztaty – ekologiczne kule kąpielowe, sala 203 

     12.05 - 12.35 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.35 - 15.00 - Dzikoprzygoda – “Przygoda z poszukiwaniem skarbów” Park Górczewska 

     15.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      


      

     Grupa 7                   sala 112                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - KARATE, sala Yawara  

     10.00 - 11.30 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     11.30 - 12.00 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     12.0- 13.00 - Warsztaty – ekologiczne kule kąpielowe, sala 203 

     13.35 - 15.00 - Dzikoprzygoda – “Przygoda z poszukiwaniem skarbów” Park Górczewska 

     15.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      


      

      

     Grupa 8                   sala 115                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 11.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     11.00 - 12.00 – Karate, sala Yawara 

     12.30 13.00 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.00 - 15.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.00 - 16.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

      

     Grupa 9                   sala 116                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 – zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     10.00 - 11.00 - Karate, sala Yawara 

     11.30 - 13.00 - Wyjście do Parku Górczewska 

     13.00 - 13.30 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.35 - 15.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

      


      

     Grupa 10                   sala 128                                   

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 13.30 - Wyjście do Zoo 

     13.30 - 14.00 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     14.00 - 15.00 Zajęcia ruchowe, sala Yawara 

     15.00 - 16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

      

      

     Grupa 11                   sala 130                                   

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 13.30 - Wyjście do ZOO 

     13.35 - 14.05 Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     14.05 - 16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

       

      

     Grupa 12                  sala 133                                 

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 13.30 - Wyjście do ZOO 

     13.40 - 14.10 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     14.10 - 16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      


                                      


     ŚRODA 15.07.2020 

      

     Grupa 1                           sala 06                                               

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - Robotyka – “Zegary sala 217 

     10.30 - 11.30 – Teatr Igraszka sala 02 

     12.00 - 12.30 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.00 - 15.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     15.00 - 16.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

      

      

     Grupa 3                         sala 015                                            

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.15 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     10.15- 11.15 - Robotyka – “Zegary” sala 217 

     11.30 - 12.30 - Teatr Igraszka sala 02 

     12.30 - 13.00 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.00 - 14.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     14.00 - 15.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     15.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

      

     Grupa 4                        sala 016                                         

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.30 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     10.30 - 11.30 - Teatr Igraszka sala 02 

     11.30 - 12.30 - Robotyka – “Zegary” sala 217 

     12.45 - 13.15 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek)

     14.00 - 15.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     15.00 - 16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

     Grupa 5                       sala 017                                       

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 13.00 - zajęcia programowe z wychowawcą 

     10.30 - 11.30 - Teatr Igraszka sala 02 

     11.30 - 12.00 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     12.05 -12.35 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     12.45 - 13.45 - Robotyka – “Zegary” sala 217 

     13.45 - 15.30 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.30 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

      

     Grupa 6                      sala 111                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     10.00 - 11.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     11.30 - 12.30 – Teatr Igraszka sala 02 

     12.35 - 13.05 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.00 - 15.00 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.00 - 16.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

      

     Grupa 7                   sala 112                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 – Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     10.00 - 11.30 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     11.30 - 12.30 - Teatr Igraszka sala 02 

     12.40 - 13.10 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.10 - 15.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

       

      

     Grupa 8                   sala 115                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.30 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     10.30 - 11.30 - Teatr Igraszka sala 02 

     12.00 - 13.00 – Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     13.00 - 13.30 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.00 - 15.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

      

     Grupa 9                   sala 116                                     

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 – Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     10.00 - 11.30 - zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     11.30 - 12.30 - Teatr Igraszka sala 02 

     13.05 - 13.35 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     13.35 - 15.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     15.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

      

     Grupa 10                   sala 128                                   

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     10.00 - 13.00 - Podchody – Park Górczewska 

     13.10 - 13.40 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     14.00 - 16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

     Grupa 11                   sala 130                                   

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - zajęcia z wychowawcą,  

     10.00 - 13.30 - Basen – Pingwinek 

     13.30 - 14.00- Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     14.05 - 16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

      

     Grupa 12                  sala 133                                 

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - zajęcia z wychowawcą,  

     10.00 - 13.30 - Basen – Pingwinek 

     13.35 - 14.05 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     14.05 - 16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą/plac zabaw 

     16.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe 

      

     WTOREK 14.07.2020 

      

     Grupa 1                           sala 06                                               

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00- 10.00 - GRY XXL - holl II piętro 

     10.00 - 12.00 - zajęcia z wychowawcą, zapoznanie nowych uczestników z regulaminem akcji “Lato w mieście”, szkołą i jej terenem oraz wytycznymi i procedurami w związku z COVID -19 

     12.00 -12.30 Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     12.30 -13.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     13.00 - 14.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     14.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

      

      

     Grupa 3                         sala 015                                            

     Godz. 

     7.30 -8.30 - zajęcia programowe w grupach 

     8.30 - 9.00 - śniadanie w sali 

     9.00 - 10.00 - Teatrzyk - “Legendy Tatr”, sala 02 

     10.00- 11.00 - GRY XXL - holl II piętro 

     11.00 - 12.00 - zajęcia z wychowawcą, zapoznanie nowych uczestników z regulaminem akcji “Lato w mieście”, szkołą i jej terenem oraz wytycznymi i procedurami w związku z COVID -19 

     12.05 - 12.35 - Obiad + podwieczorek (stołówka stary budynek) 

     12.40 - 13.00 - Zajęcia programowe z wychowawcą 

     13.00 - 14.00 - Zajęcia sportowe, sala gimnastyczna 

     14.00 - 17.00 - Gry i zabawy świetlicowe/plac zabaw 

      

     Grupa 4                        sala 016                                         

     Godz. 

     7.30 -8.30 -