• Instytucje pomocowe

   •  

     

    Instytucje pomocowe, do których można się zgłosić o wsparcie
    w sytuacjach wymagających pomocy

     

    Nazwa instytucji/organizacji/adres

    Telefon

    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy                              ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

    Tel. (22) 48 71 30 00

    Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV     ul. Pirenejska 3A, 01-317 Warszawa

    Tel. 22 603 25 60                  

    Komisariat Policji Warszawa Bemowo      
    ul. Raginisa 4, 01-493 Warszawa

    Tel. 22 603 25 80                  

    Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowy Zespół Bemowo                                                   
    ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

    Tel. 22 325 40 46

    Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy           
    ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

    Tel. 22 325 40 46

    Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola   
    ul. Ciołka 14, 01-443 Warszawa

    Tel. 22 42 02 600

    SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia                                     
    ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-315 Warszawa

    Tel. 22 163 70 46

    Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia      
    ul. Jaktorowska 4,01-202 Warszawa

    Tel. 22 499 37 33

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 20 dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy                                                  
    ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa

    Tel. 22 666 17 74                  

    Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy          
    ul. Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa

    Tel. 22 664 08 49                  

    Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży                                                  
    ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa

    Tel. 22 50 98 390

    Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży    
    ul. Szlenkierów 10, 01-181 Warszawa                                    

    Tel. 22 632 42 50

    Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP"                                  
    ul. Raszyńska 8/10, 00-170 Warszawa

    Tel. 22 822 77 17

    Poradnia neurologiczna dla dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii NZOZ                                                                           
    ul. Dzielna 7, 01-154 Warszawa

    Tel. 22 468 25 47

    Specjalistyczna Poradnia OPTA               
    ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa

    Tel. 22 826 39 16                 

    Tel. 506 399 683