• Terapia Metodą Tomatisa®

    Ucho odbiera najwięcej informacji sensorycznych. Nasz mózg ponad 80% stymulacji uzyskuje właśnie dzięki zmysłowi słuchu. Uaktywnienie mózgu i pozytywne oddziaływanie na jego plastyczność wyjaśniają skuteczność metody Tomatisa® w licznych obszarach zastosowania. Metoda Tomatisa® stanowi uzupełnienie różnego rodzaju metod terapeutycznych lub pedagogicznych. Intensyfikacja rezultatów skraca znacząco czas terapii.

    Alfred Tomatis (1920–2001) był francuskim otolaryngologiem, neurologiem i foniatrą, autorem 14 książek i wielu artykułów naukowych, prowadził badania nad związkiem pomiędzy słuchem, głosem, mową i językiem. Efektem jego doświadczeń było wprowadzenie terapii dźwiękowej do praktyki klinicznej (głos, mowa) oraz skonstruowanie elektronicznego ucha – specjalnego urządzenia, które pozwala na wybiórcze zwiększanie natężenia dźwięku w określonych częstotliwościach. Tomatis wprowadził rozróżnienie między terminami słyszenie i słuchanie. Słyszenie jest procesem biernym, zależnym wyłącznie od sprawności narządu słuchu, to recepcja dźwięków otoczenia. Może zostać zaburzone w razie uszkodzenia ucha. Natomiast słuchanie, czyli uwaga słuchowa, jest procesem aktywnym – percepcją dźwięku i wykorzystaniem płynącej z niego informacji. Według Tomatisa słuchanie jest chęcią komunikowania się z otoczeniem, a gdy ten proces jest zakłócony, dziecko może nie mieć ochoty na nawiązywanie kontaktu ze światem zewnętrznym.

    Umiejętność słuchania wpływa więc na to, jak odbieramy i postrzegamy otaczający świat. Odgrywa też zasadniczą rolę w percepcji mowy oraz w procesie uczenia się. Zaburzenia uwagi słuchowej mogą przyczyniać się więc do rozwoju problemów z mową (zaburzenia artykulacji, opóźnienie rozwoju mowy, jąkanie), nauką (dysleksja, trudności szkolne) i koncentracją uwagi. Nawet jeśli proces nabywania umiejętności słuchania zostaje zakłócony, możliwe jest przezwyciężenie tego problemu poprzez reedukację. Temu właśnie służy terapia stworzona przez francuskiego naukowca.
     

    Regulamin Terapii Metodą Tomatisa