•  


    Dyrektor Szkoły: Emilia Niedziałek
     

    Wicedyrektor ds. OP oraz klas 1-3:
    Ewa Michalak-Wietrzychowska

     

    Wicedyrektor ds. klas 4-8: 
    Katarzyna Dobrogowska

     

    Wicedyrektor ds. pomocy pedagogicznej:
    Agnieszka Ostasz

     

    Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych:
    Barbara Łobacz-Gryz

     

    Wicedyrektor ds. IT:
    Marek Tyde

     

    Kierownik świetlicy szkolnej: 
    Ewa Majcher

     

    dyżury zespołu kierowniczego dla rodziców

     

    Ewa Michalak-Wietrzychowska

    Katarzyna Dobrogowska

    Agnieszka Ostasz

    Marek Tyde

    Ewa Majcher

    środa
    14.00-16.00

    wtorek
    12.00-14.00

    środa
    14.00-16.00

    środa
    10.00-12.00

    środa
    14.00-15.30