•  


    Dyrektor Szkoły: Emilia Niedziałek
     

    Wicedyrektor ds. oddziałów przedszkolnych:
    Dagmara Orlikowska

     

    Wicedyrektor ds. klas 1-3:
    Ewa Michalak-Wietrzychowska

     

    Wicedyrektor ds. klas 4-8: 
    Katarzyna Dobrogowska

     

    Wicedyrektor ds. pomocy pedagogicznej:
    Agnieszka Ostasz

     

    Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych:
    Barbara Łobacz-Gryz

     

    Wicedyrektor ds. IT:
    Marek Tyde

     

    Kierownik świetlicy szkolnej: 
    Anna Adamczyk

     

    dyżury zespołu kierowniczego dla rodziców

    Dagmara Orlikowkska

    Ewa Michalak-Wietrzychowska

    Katarzyna Dobrogowska

    Agnieszka Ostasz

    Barbara Łobacz-Gryz

    Marek Tyde

    Anna Adamczyk