•  

    Materiały i rady dla rodziców i opiekunów

     

     

    1. Skala zagrożenia

     

    Drodzy Rodzice, Wasze dzieci korzystają już z Internetu.

    Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się także skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci.

     

    Korzystanie z Internetu przez dzieci może wiązać się z następującymi kategoriami zagrożeń:

     

    Kontakt z niebezpiecznymi treściami

    Dzieci korzystające z Internetu narażone są na kontakt z materiałami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich psychikę. Do niebezpiecznych treści zalicza się filmy, zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc, promujące niezdrowe postawy i zachowania tj. hazard, używki, anoreksję, uczestnictwo w sektach, itp. Cześć tych materiałów publikowanych jest w Sieci nielegalnie (pornografia dziecięca, rasizm) inne, pomimo wysokiej szkodliwości dla najmłodszych internautów, publikowane są zgodnie z prawem. Niebezpieczne treści występują w Internecie w ogromnej liczbie. Materiały pornograficzne to najczęstsza kategoria treści publikowanych w Internecie, na które młodzi internauci trafiają coraz częściej zazwyczaj przypadkowo! Powszechność kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami potwierdzają badania.

     

    Skala zagrożenia

    (wg badań przeprowadzonych przez: Gemius, Fundacja Dzieci Niczyje, 2006,

    na grupie 2559 dzieci w wieku 12-17 lat)

    71% dzieci trafiło w Internecie na materiały pornograficzne (63% przypadkowo).

    51% dzieci trafiło na materiały z brutalnymi scenami przemocy (61% przypadkowo).

    28% dzieci trafiło na materiały propagujące przemoc i nietolerancję (74% przypadkowo).

    Co czwarte dziecko deklaruje, że rodzice nigdy nie interesują się tym, w jaki sposób korzysta z Internetu.

    Jedynie 10% dzieci deklaruje regularną opiekę rodziców podczas korzystania
    z Sieci.

    O

    Niebezpieczne kontakty

    Zdecydowana większość młodych internautów korzysta z komunikatorów, czatów
    i portali społecznościowych. Dzieci zawierają w ten sposób nowe znajomości, co naraża je na możliwość kontaktów z niebezpiecznymi osobami. Przez swoją niewiedzę i łatwowierność młodzi internauci niejednokrotnie stają się ofiarami przestępstw z użyciem Sieci: oszustw, wyłudzeń, włamań komputerowych i in. Dzieci często podają obcym w Sieci prywatne informacje, tj. dane osobowe oraz umawiają się z osobami poznanymi w Sieci na spotkania w rzeczywistym świecie. O internetowych znajomościach dzieci zazwyczaj nie informują nikogo udając się na nie w pojedynkę lub z inną osobą nieletnią. Jest to szczególnie niebezpieczne w związku z coraz częstszym uwodzeniem dzieci w Sieci.

     

     

    Skala zagrożenia

    (wg badań przeprowadzonych przez: Gemius, Fundacja Dzieci Niczyje, 2006,

    na grupie 1779 dzieci w wieku 12-17 lat i 687 rodziców)

    Ponad 90% dzieci korzysta z serwisów komunikacyjnych.

    68% dzieci otrzymało propozycję spotkań od osób poznanych w Sieci.

    44,6% dzieci korzysta z propozycji spotkań.

    Jedynie 23,6% dzieci informuje rodziców o spotkaniach z osobami poznanymi

    w Sieci.

    Połowa dzieci spotyka się w pojedynkę.

    28,4% rodziców nie dostrzega żadnych zagrożeń dla dzieci korzystających

    z Internetu.

     

    Cyberprzemoc (Cyberbullying)

    Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak np.: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, itd. Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy: nękanie, straszenie, szantażowanie
    z użyciem Sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów oraz podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli.

    3

    Skala zagrożenia

    (wg badań przeprowadzonych przez: Gemius, Fundacja Dzieci Niczyje, 2007,

    na grupie 891 dzieci w wieku 12-17 lat)

    57% osób stała się przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew swojej woli.

    52% dzieci miało do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub poprzez telefon komórkowy.

    47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania.

    29% badanych deklaruje, że ktoś w Sieci podawał się za nie wbrew ich woli.

    21% dzieci doznało poniżania, ośmieszania i upokarzania.

    16% osób doświadczyło straszenia i szantażowania.

    14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub GSM kompromitujących je materiałów.

    Postęp w rozwoju nowoczesnych technologii oprócz skutków pozytywnych wiąże się także z powstawaniem zagrożeń, których ofiarami stają się coraz młodsi internauci. Powszechność dostępu oraz coraz większa intuicyjność nowoczesnych mediów sprawiła bowiem, że już 7, 8-latkowie surfują po Sieci.

    Z tego względu edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci staje się zadaniem priorytetowym1.

     

    Dlatego my - nauczyciele i wychowawcy, prosimy, abyście Państwo - Rodzice świadomie udostępniali swoim dzieciom Internet i dopilnowali, by ich przygoda z Internetem była bezpieczna.

     

     

     

     

    2. Kurs e-learning „Dziecko w Sieci”

     

    http://dzieckowsieci.fdn.pl/rodzice-kurs-e-learning-dziecko-w-sieci

     

     

     

     

    3. Zostań znajomym swojego dziecka – filmy i broszura informacyjna

     

     

    http://www.saferinternet.pl/pl/3309-Zostan-znajomym-swojego-dziecka-projekt-edukacyjny-dla-rodzicow

     

     

     

    Broszura: Zostań znajomym swojego dziecka projekt edukacyjny dla rodziców i opiekunów

    broszura.pdf


    Filmy:

    Odcinek 1. "Czy znasz znajomych swojego dziecka?"

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7U9UExsHdtE#!

     

    Odcinek 2. "Właściwie zabezpiecz swój komputer"

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=de_FDmsBhHw

     

    Odcinek 3. "Dbaj o zdrowie swojego dziecka"

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x1jQ-A_0dVE

     

    Odcinek 4. "Grzeczne nie znaczy bezpieczne"

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bBhzG9Cu2N8

     

    Odcinek 5. "Nie wstydź się uczyć nowinek technologicznych od swojego dziecka”

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G3RcSa3-Y6s

     

     

     

     

    4. Rady dla rodziców i opiekunów

     

    1.Towarzysz dziecku w poznawaniu Internetu.

    2.Zabezpiecz komputer programami filtrującymi dostosowanymi do wieku dziecka oraz programami antywirusowymi.

    3.Pamiętaj, że z Internetem dzieci łączą się nie tylko przez komputer, ale coraz częściej przez telefon komórkowy.

    4. Bądź świadom, jak długo Twoje dziecko dziennie korzysta z sieci - dbaj o zdrowy bilans pomiędzy jego aktywnościami w sieci a ruchem i zabawą.

    5. lnteresuj się i pytaj - staraj się poznać internetowy świat Twojego dziecka: jego znajomych, ulubione strony.

    6. Nie wstydź się, jeśli mniej znasz się na komputerach i Internecie - nie musisz być ekspertem, żeby właściwie troszczyć się o bezpieczeństwo dziecka.

    7. Szukaj wspólnych zainteresowań, zastanów się, czego może nauczyć Cię Twoje dziecko, żebyś lepiej poznał możliwości Internetu.

    8.Pamiętaj, że Internet ma mnóstwo dobrych stron - bądź dumny z dziecka, kiedy zdobędzie nowe umiejętności i będzie czuło się sieciowym ekspertem w Waszym domu.

    9.Słuchaj i nie krzycz - Twoje dziecko musi czuć, że w każdej sytuacji może przyjść do Ciebie i powiedzieć o tym, co je zaniepokoiło czy przestraszyło

    10. Pamiętaj, że w przypadku poważnych problemów z bezpieczeństwem w Internecie, w tym: nielegalnych treści, niebezpiecznych kontaktów, cyberprzemocy, możesz skontaktować się z ekspertami z Polskiego Centrum Programu Safer Internet2.

     

     

    DYŻURNET.PL

    email: dyzurnet@dyzurnet.pl

    tel.: 801-615-005 (koszt połączenia lokalnego)

    formularz elektroniczny: www.dyzurnet.pl

     

    HEPLLINE.ORG.PL

    email: helpline@helpline.org.pl

    tel: 800 100 100 (bezpłatne połaczenie)

    strona: www.helpline.org.pl

     

    SAFERINTERNET.PL

    email: kontakt@saferinternet.pl

    strona: www.saferinternet.pl

     

     

     

     

     

     

    1 Źródło: Sieciaki - Scenariusze zajęć na temat bezpieczeństwa, Opracowanie: Julia Barlińska

     

     

    2 źródło: Projekt edukacyjny dla rodziców i opiekunów „Mamo! Tato! Jestem w necie! Zostań znajomym swojego dziecka”