• Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

   •  

     

    Szanowni Rodzice,

    do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III.  Uczniowie klas IV tylko w szczególnych wypadkach.

    Na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica/Dokumenty do pobrania znajduje się regulamin świetlicy szkolnej. Proszę o zapoznanie się z nim.
    W tej samej zakładce znajduje się Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy. Należy ją pobrać ze strony, wypełnić i podpisać. Uzupełnioną kartę uczeń oddaje właściwemu nauczycielowi świetlicy.

    Karty zgłoszeń proszę dostarczyć w terminie od 1 do  4 września


    kierownik świetlicy

    Anna  Adamczyk