• Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

  Oddziaływania prowadzone w ramach terapii pedagogicznej mają postać zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Nazwa ta oznacza, że są one ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja) i na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się (kompensacja), aby te właśnie mogły stać się wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić. Wspomaganie rozwoju dziecka to odpowiednie organizowanie i realizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego. Polega ono na stwarzaniu sytuacji kształcących, organizowaniu zadań i ćwiczeń, w których dziecko może wzbogacać własne doświadczenia, pogłębiać umiejętności, poszerzać wiadomości, doskonalić procesy poznawcze.

  W ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych realizowane są następujące cele:

  1. Rozwijanie i korygowanie funkcji percepcyjno – motorycznych niezbędnych w procesie czytania i pisania.

  2. Wszechstronne angażowanie tych funkcji podczas ćwiczeń.

  3. Usprawnianie czytania, pisania i liczenia.

  4. Stymulacja ogólnego rozwoju intelektualnego.

  5. Usuwanie następstw niepowodzeń szkolnych (np. obniżenia motywacji do nauki).

  Już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji. Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse, że uda się zapobiec ich późniejszym trudnościom w nauce. Wystąpienie objawów zaburzeń lub opóźnień rozwojowych powinno być wyznacznikiem pracy z dzieckiem pod kątem wspomagania rozwoju, usprawniania funkcji, których rozwój jest zaburzony. Jeśli zaniedba się rozwój jednej ze sfer, bądź niewielkie problemy pojawiające się na pierwszych etapach rozwoju, trudności będą narastać i mogą doprowadzić do poważnych kłopotów z edukacją. Brak usprawniania zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych może pogłębić deficyty, co w konsekwencji doprowadzi do dużych trudności w nauce i funkcjonowaniu dziecka.

  Materiały pomocne w pracy z dzieckiem:

  1. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska, Uczeń z dysleksją w domu, Operon

  2. Ortograffiti z Bratkiem – pomoc terapeutyczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

  3. J. Baran, Zestaw ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w nauce czytania, Zeszyt 1, 2, 3, Pracownia Testów Psychologicznych

  4. R. A. Hływa, 311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą, Harmonia

  5. M. Kraszewska, Małymi kroczkami. Kaligrafia, WIR

  6. I. Filipiak – Kudasik, Suwaki terapeutyczne. Tarcze, Harmonia

  7. I. Filipiak – Kudasik, Suwaki terapeutyczne. Windy, Harmonia

  8. I. Filipiak – Kudasik, Suwaki terapeutyczne. Gąsienice, Harmonia

  9. I. Filipiak – Kudasik, Suwaki terapeutyczne. Pociągi, Harmonia