• Historia AK

    •  

      

      

      

     Armia Krajowa to konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

     Utworzono ją w wyniku przeorganizowania Służby Zwycięstwu Polski  w Związek Walki Zbrojnej , następnie 14 II 1942 przemianowany na Armię Krajową. Zadaniem AK był udział w odbudowie państwa polskiego przez walkę zbrojną, której fazą kulminacyjną miało być ogólnonarodowe powstanie.

     Dowódcami AK byli kolejno: w latach 1942–43 generał Stefan  Rowecki pseudonim „Grot”, w latach 1943–44 generał Tadeusz Komorowski pseudonim „Bór”, w latach 1944–45 generał Leopold Okulicki pseudonim „Niedźwiadek”.
      

               
      

     Kadrę dowódczą AK stanowili podchorążowie i podoficerowie, natomiast wśród oficerów dominowali oficerowie rezerwy. Istotnym uzupełnieniem kadry dowódczej byli oficerowie przeszkoleni w Wielkiej Brytanii i przerzuceni drogą lotniczą do kraju (tzw. cichociemni), ponadto prowadzono szkolenie kursach w podziemiu. W ramach AK utworzono także formację kobiecą (Wojskowa Służba Kobiet).
      

               
      

     Ogólny plan działania AK przewidywał 3 etapy: konspiracji, walki powstańczej w momencie zwycięskiej ofensywy aliantów zachodnich oraz odtwarzania sił zbrojnych.

     Prowadzono działalność sabotażowo-dywersyjną, w celu jej koordynowania na przełomie 1942 i 1943 powołano Kierownictwo Dywersji („Kedyw”).

      Do największych sukcesów wywiadowczych AK należy zaliczyć: rozpoznanie przygotowań niemieckich do ataku na ZSRR, zdobycie i przekazanie aliantom informacji o niemieckich pracach nad bronią „V” w Peenemünde, zdobycie całego pocisku V-1  i przekazanie jego części do Wielkiej Brytanii, rozpoznanie niemieckiego ośrodka produkcji benzyny syntetycznej.

     AK prowadziła także konspiracyjną produkcję broni i sprzętu wojskowego m.in. pistolety maszynowe („Sten”, „Błyskawica”), 2 rodzaje granatów („filipinka”, „sidolówka”), miotacze ognia, materiały wybuchowe (szedyt, amonit) i sprzęt dywersyjno-sabotażowy. Produkcja w minimalnym stopniu zaspokajała potrzeby AK; uzbrojenie i sprzęt uzupełniały zrzuty lotnicze.
      


      

     Od wiosny 1943, w ramach Kedywu, zaczęto formować oddziały partyzanckie, m.in. okręg Lublin wystawił 25 oddziałów, Kielce 16, Kraków 9, Nowogródek 8. Na przełomie 1943 i 1944 AK miała 54 oddziały partyzanckie i 21 dywersyjnych oraz 195 patroli dywersyjnych. W 1944 roku znacznie wzrosła liczba oddziałów partyzanckich, gdy w ramach planu „Burza” przystąpiono do tworzenia większych jednostek.  
       


      

     Oddziały AK przeprowadziły wiele akcji bojowych i dywersyjnych, m.in. wysadzenie torów wokół Warszawy (akcja „Wieniec”), jednoczesne przecięcie linii kolejowych na Rzeszowszczyźnie (akcja „Jula”), ataki na niemieckie strażnice ( akcja „Taśma”), zdobycie 105 mln zł w Warszawie ( akcja „Góral”).

     Zimą 1942/43 podjęły walkę w obronie ludności pacyfikowanej Zamojszczyzny, a na wschodnich ziemiach — w obronie ludności przed UPA (Ukraińska Powstańczą Armią) .Wykonano wiele akcji na więzienia i areszty,  w których odbito aresztowanych, m.in. Akcja pod Arsenałem w Warszawie i pod Celestynowem, napady na więzienia w Biłgoraju, Garwolinie, Jaśle, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kielcach, Końskich, Opatowie, Mielcu, Pińsku. Przeprowadzono zamachy na wielu funkcjonariuszy aparatu okupacyjnego i policyjnego (akcje na Kutscherę, Krügera, Koppego). Współpracowano z konspiracją żydowską, udzielano pomocy powstaniu w getcie warszawskim – dostarczono broń, środki opatrunkowe.   

     Wiosną i latem 1944 AK przystąpiła do realizacji planu „Burza”. W jego ramach duże jednostki AK walczyły z Niemcami na zapleczu frontu wschodniego (np. operacja „Ostra Brama” we Lwowie). Zmobilizowane w ramach planu „Burza” siły AK osiągnęły prawie 100 tysięcy ludzi. W końcu lipca 1944 dowództwo AK podjęło decyzję włączenia Warszawy do działań „Burzy”. 1 VIII 1944 wybuchło powstanie warszawskie. Akcja, której celem było opanowanie miasta, zakończyła się niepowodzeniem, powstanie trwało 63 dni, upadło 2 X 1944. Miasto zostało zniszczone przez Niemców.
      


      

     19 I 1945 AK została rozwiązana rozkazem swojego dowódcy. Mimo to w latach 1945–47 część członków AK kontynuowała działalność w konspiracyjnych organizacjach: „Nie”, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN).

     W latach 1944–45 kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy AK zostało wywiezionych i  uwięzionych w ZSRR, m.in. w Riazaniu, Borowiczach, Ostaszkowie. Wielu z nich sądzono – np. w 1945 w procesie szesnastu w Moskwie skazano m.in. ostatniego komendanta generała Okulickiego na karę wieloletniego więzienia. W PRL do 1956 żołnierze AK byli represjonowani, wielu z nich na podstawie sfałszowanych oskarżeń skazano na karę śmierci bądź wieloletnie więzienie.

     Armia Krajowa od 7.X.1994 roku jest Patronem naszej szkoły. Tradycją jest, że w rocznicę jej utworzenia tj. 14 lutego delegacja uczniów składa kwiaty pod Pomnikiem „Polegli Niepokonani” na pobliskim Cmentarzu Wolskim. Szkolny Wolontariat opiekuje się też kwaterami powstańców na Cmentarzu Wolskim – zawsze przed Świętem Zmarłych porządkujemy groby, zapalamy znicze.

     Ponadto od kilku lat w lutym obchodzimy w szkole Tydzień Patrona:

      

      

      

      


     W tym czasie którego pod pomnikiem Małego Powstańca w naszej szkole jest wystawiona warta uczniowska, składamy kwiaty pod pomnikiem Polegli Niepokonani na Cmentarzu Wolskim.
      


      

     Ponadto odbywa się wiele imprez – konkursów, akademii, lekcji poświęconych Armii Krajowej:      

     Więcej informacji:

     www.muzeum-ak.pl/armiakrajowa/index.php

     www.sww.w.szu.pl/index.php?id=polska_armia_krajowa

     https://dzieje.pl/aktualnosci/75-lat-temu-powstala-armia-krajowa

     https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa

     www.bliskopolski.pl/historia-polski/armia-krajowa/dowodztwo/

     poszukiwania.pl/armia-krajowa-komendanci-struktury-zadania.html
     https://www.armiakrajowa.org.pl/

     https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowy_Związek_Żołnierzy_Armii_Krajowej

     www.muzeum-ak.pl

     Muzeum Powstania Warszawskiego -www.1944.pl/

     https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_„Ostra_Brama

     https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_„Burza”_w_Okręgach_Wilno_i_Nowogródek_AK

     www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=akcja-burza-wilno-nowogrodek