•  

     Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie

     ul. Irzykowskiego 1 a, 01-317 Warszawa, tel. 22 664-61-93, e-mail: sp350@edu.um.warszawa.pl, sp350.edupage.pl

      

     POMOC SOCJALNA

     1. Stypendium szkolne socjalne
     2. Zasiłek szkolny
     3. Stypendium „posiłek dla ucznia”

     Ad 1) Rodziny uczniów klas I-VIII w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium. Stypendium jest refundacją kosztów związanych z edukacją poniesionych przez rodziców. Refundacja odbywa się po przedstawieniu w szkole dokumentów np.: faktur. ; na wydatki związane z edukacją dzieci.

     Wnioski o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września  bieżącego roku szkolnego u pedagoga szkolnego tj.:  Anieli Presko  lub Renaty Lesiak.

     Wnioski do pobrania na stronie internetowej

     https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

     Ad 2) Zasiłek przysługuje rodzinom uczniów klas I-VIII, które nagle w wyniku zdarzenia losowego znalazły się w trudnej sytuacji np.: utrata pracy, śmierć bliskich, nagła choroba itp. Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego w ciągu roku szkolnego, ale nie później niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

     https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

     Ad 3) Rodziny uczniów zarówno przedszkola jak i klas I-VIII  w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej powinny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bemowo w celu  zapewnienia dzieciom refundacji posiłków w szkole. Jeśli OPS odmówi takiej pomocy ze względu na  przekroczenie progu dochodowego  można starać się uzyskać refundację posiłków w szkole. Należy wypełnić wniosek ( dostępny u pedagogów szkolnych) o stypendium „Posiłek dla ucznia”, przedłożyć dokumenty o dochodach. 

     Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego Pani Anieli Presko lub Renaty Lesiak

     Pedagodzy szkolni

     Klasy 1-3 Pani Renata Lesiak pokój 119 w nowym budynku

     Klasy 4-8 Pani Aniela Presko pokój 223 w starym budynku