• Ramowy plan dnia

    • Ramowy plan dnia w oddziale przedszkolnym
     w Szkole Podstawowej nr 350 w Warszawie
     na rok szkolny 2020/2021

     Godzina

     Rodzaj zajęć

      

     7:00-8:30

      Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna lub w zespole z zachowanie dystansu. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia poranne.
     Czynności higieniczne/dezynfekcja rąk
      

     8:30-9:00

     Śniadanie. Wietrzenie Sali

      

       

     9:00-12:00

     Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści
     z programu wychowania przedszkolnego.  Aktywność twórcza dziecka (plastyczna, muzyczna lub ruchowa). Zabawy dowolne.

     II śniadanie. Czynności higieniczne.

     Czas na świeżym powietrzu , zabawy dowolne lub inspirowane przez nauczyciela – gry i zabawy ruchowe, terenowe, obserwacje przyrodnicze, spacery. Czynności higieniczne/dezynfekcja rąk. 

      

     12:00-12:30

     Obiad.

     Wietrzenie Sali. Mierzenie Temperatury

      

       

     12:30-14:30

      Czynności higieniczne/dezynfekcja rąk.

        Odpoczynek (słuchanie bajek, opowiadań, wierszy, muzyki relaksacyjnej). Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci (plastyczne, muzyczne, teatralne). Zabawy dowolne. Praca indywidualna lub
     w zespołach z zachowaniem dystansu. Utrwalenie tematu dnia – pogadanka . Zabawy ruchowe. Przy sprzyjających warunkach zabawy na powietrzu. Czynności higieniczne.
      

      14:30-15:00

     Podwieczorek. Wietrzenie Sali

      

     15:00-17:30

      

     Aktywności własna dzieci. Praca indywidualna. Podsumowanie z dziećmi wydarzeń dnia. Prace porządkowe. Przy sprzyjających warunkach zabawy na powietrzu. 

      

     UWAGA! Ramowy rozkład dnia jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w szkole, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego, prace zdalna.