• Ramowy plan dnia


    • Ramowy plan dnia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej 
     nr 350 w Warszawie na rok szkolny 2019/2020

     Godzina

     Rodzaj zajęć

      

     7:00-8:30

      

     Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna lub w zespołach. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia poranne.
     Czynności higieniczne.

      

      

     8:30-9:00

      

      

     Śniadanie

      

      

      

      

     9:00-12:00

      

     Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści
     z programu wychowania przedszkolnego.  Aktywność twórcza dziecka o charakterze zbiorowym (plastyczna, muzyczna lub ruchowa). Zabawy dowolne. II śniadanie. Czynności higieniczne. Czas na świeżym powietrzu , zabawy dowolne lub inspirowane przez nauczyciela – gry

      i zabawy ruchowe, terenowe, obserwacje przyrodnicze, spacery. Czynności higieniczne.

      

      

     12:00-12:30

      

     Obiad

      

      

      

      

     12:30-14:30

      

     Czynności higieniczne. Odpoczynek (słuchanie bajek, opowiadań, wierszy, muzyki relaksacyjnej). Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci (plastyczne, muzyczne, teatralne). Zabawy dowolne. Praca indywidualna lub
     w zespołach. Utrwalenie tematu dnia – pogadanka lub praca w zespołach. Zabawy ruchowe. Przy sprzyjających warunkach zabawy na powietrzu. Czynności higieniczne.

      

      

     14:30-15:00

      

     Podwieczorek

      

      

      

     15:00-18:00

      

     Aktywności własna dzieci. Praca indywidualna. Podsumowanie z dziećmi wydarzeń dnia. Prace porządkowe. Przy sprzyjających warunkach zabawy na powietrzu.

      

      

     UWAGA! Ramowy rozkład dnia jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w szkole, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego.