• Ogłoszenia


        • Informujemy, że w godzinach 7.00-8.00 w przedszkolu prowadzony jest dyżur poranny dla młodszych dzieci w sali nr 007 (sala grupy Żabki) na parterze, a dla dzieci starszych w sali 114 (sala grupy 0b).

          W godzinach 17.00-18.00 dzieci ze wszystkich grup przebywają na dyżurze opiekuńczo-wychowawczym w sali nr 007 (sala grupy Żabki).