• E - Learning

    Poniżej znajdują się linki do materiałów stworzonych lub wyszukanych przez naszych nauczycieli, dzięki którym uczniowie, a czasem również ich rodzice :-) mogą zdobywać i testować swoje umiejętności z różnych przedmiotów objętych nauczaniem w szkole podstawowej.

    Tworzenie nowych materiałów jest procesem bardzo pracochłonnym, więc liczba materiałów będzie stale wzrastać, jednak tempo wzrostu będzie umiarkowane :-) 

    Miłej nauki!!!

    Pozdrawiam
    Rafał Lisowski

     

    Klasy 1 - 3

    Klasy 4 - 6

    Klasy 7 - 8