• Kontakty

   • Nazwa szkoły
   • Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie
   • E-mail szkoły
   • sp350@edu.um.warszawa.pl
   • E-mail administratora strony
   • mtyde@edu.um.warszawa.pl
   • Telefon
   • 22 664-61-93
   • Adres szkoły
   • ul. Irzykowskiego 1a
    sp350.edupage.org
   • Dyrektor szkoły
   • eniedzialek@edu.um.warszawa.pl
   • Inspektor Ochrony Danych
   • Inspektor Ochrony Danych: iod.bemowo@edukompetencje.pl