•  

   

  LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

   

   

  ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO

  - przeprowadzenie badań wstępnych,

  - diagnozowanie logopedyczne,

  - organizowanie pomocy logopedycznej,

  - prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

  -podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

  - wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

   

  KOREKCJA WAD WYMOWY POLEGA NA:

  - ćwiczeniach oddechowych

  - kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy)

  - wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach

  - usprawnianiu narządów artykulacjnych (języka, warg)

   

  Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne .

   

  W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

   

  Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

   

   

  Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.