• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

   


   

  Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
   • 2.09.2019 r. (rozpoczęcie dydaktyczno-wychowawczych)
   • 26.06.2020 r. (zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

   • 14.10.2019 r. na podstawie art. 74 KN
  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie)

  31.10. 2019 r. – przed świętem zmarłych

  ……..2019 r. - Nadanie imienia szkole

  2. 01.2020 r.

  3 01.2020 r.

  23.04.2020 r. – Egzamin ósmoklasisty z j. obcego

  1.06.2020 r. – Dzień Dziecka

  12.06.2020 r. piątek po Bożym Ciele

   

  1. Zebrania z rodzicami (stary budynek – tylko środa)
   • 11,12.09.2019 r.
   • 6, 7.11.2019 r.
   • 15, 16.01.2020 r.
   • 1, 2.04.2020 r.
   • 3, 4.06.2020r.
  2. Wystawianie ocen
   • do 15.01.2020 r. - wystawienie wszystkich proponowanych ocen śródrocznych
   • do 22.01.2020 r. - ostateczne wystawienie ocen śródrocznych
   • do 8.06.2020 r. – wystawienie wszystkich proponowanych ocen rocznych
   • do 17.06.2020 r. ostateczne wystawienie ocen rocznych
  3. Koniec I okresu – 24.01.2020 r.
  4. Rady pedagogiczne
   • 11.09.2019 r.
   • 27.01.2020 r. – zatwierdzenie ocen śródrocznych i podsumowanie I okresu
   • kwiecień 2020 r. – szkoleniowa – procedura egzaminu ósmoklasisty 
   • 22.06.2020 r. - zatwierdzenie ocen rocznych
   • 29.06.2020 r. – podsumowanie roku szkolnego
   • inne szkoleniowe ???
  5. Uroczysta akademia z okazji Dnia KEN 14.10.2019 r.
  6. Uroczysta Rada Pedagogiczna z okazji Dnia KEN 15.10.2019 r.
  7. Uroczysta akademia z okazji nadania imienia szkole …………………...11.2019 r.
  8. 6.12.2019 r. Mikołajki
  9. 23.01.2020 r. bal karnawałowy/dyskoteka
  10. Egzamin ósmoklasisty  – 21, 22, 23. 04.2020 r. (wt., śr., czw.)
  11. Tydzień Armii Krajowej – 3-7.02.2020 r.
  12. Dzień Dziecka – 1.06.2020 r.
  13. Rekolekcje wielkopostne – 30, 31.03, 1.04.2020 r.
  14. 22-25.06.2020 r. Tydzień projektów i prezentacji dorobku szkoły
  15. Ferie
   • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2019 r.
   • Ferie zimowe – 10-23. 02.2020 r.
   • Wiosenna przerwa świąteczna – 9-14.04.2020 r.
  16.