• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

   

   

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
   • 1.09.2020 r. (rozpoczęcie dydaktyczno-wychowawczych)
   • 25.06.2021 r. (zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
   • 14.10.2020 r.
  2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie)

  1

  2.11.2020 r. – Dzień Zaduszny

  2

  12.11.2020 r.

  3

  13.11.2020 r.

  4

  25.05.2021 r. – Egzamin ósmoklasisty

  5

  26.05.2021 r. – Egzamin ósmoklasisty

  6

  27.05.2021 r. – Egzamin ósmoklasisty

  7

  1.06.2021 r. – Dzień Dziecka

  8

  4.06.2021 r. – piątek po Bożym Ciele

   

  1. Zebrania z rodzicami i dni otwarte
   • 9,10.09.2020 r. – zebranie
   • 2, 3.12.2020 r. – dzień otwarty
   • 10, 11.03.2021 r. – dzień otwarty
   • 12, 13.05.2021r. – zebranie
  2. Wystawianie ocen
   • do 8.01.2021 r. - wystawienie wszystkich proponowanych ocen śródrocznych
   • do 15.01.2021 r. - ostateczne wystawienie ocen śródrocznych
   • do 9.06.2021 r. – wystawienie wszystkich proponowanych ocen rocznych
   • do 16.06.2021 r. ostateczne wystawienie ocen rocznych
  3. Koniec I okresu – 15.01.2021 r.
  4. Rady pedagogiczne
   • 7.09.2020 r.
   • 5.02.2021 r. – zatwierdzenie ocen śródrocznych i podsumowanie I okresu
   • maj 2021 r. – szkoleniowa – procedura egzaminu ósmoklasisty
   • 21.06.2021 r. - zatwierdzenie ocen rocznych
   • 28.06.2020 r. – podsumowanie roku szkolnego
  5. Uroczystość ślubowania klas I -  14.10.2020 r.
  6. 7-11.12.2020 r. Mikołajkowe turnieje sportowe
  7. 15.01.2020 r. impreza karnawałowa
  8. Tydzień Armii Krajowej – 15 – 19.02.2021 r.
  9. Rekolekcje wielkopostne – terminu jeszcze nie ustalono
  10. Egzamin ósmoklasisty  – 25, 26, 27.05.2021 r.
  11. Dzień Dziecka – 1.06.2021 r.
  12. 21-24.06.2021 r. Tydzień projektów i prezentacji dorobku szkoły
  13. Ferie
   • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2020 r.
   • Ferie zimowe – 18.01.2021 r. – 31.01.2021 r.
   • Wiosenna przerwa świąteczna – 1–6.04.2021 r.