• Czytam i myślę

    •  

      

     Czytam i myślę 2017/2018

      

      

     …to konkurs sprawdzający umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, budowania odpowiedzi pełnymi zdaniami i wyciągania wniosków
     z przeczytanego indywidualnie tekstu.

      

      

     Adresatami konkursu są dzieci z klas 3, wytypowane i zgłoszone
     przez wychowawców do koordynatorek:

     p. Agnieszki Foryś lub p. Renaty Lesiak.

      

     Konkurs odbędzie się 31 X, a ogłoszenie wyników - 6 XI. 

      

     Dla laureatów przewidziane są nagrody.

     Zachęcamy do udziału wszystkie klasy trzecie

      

     Agnieszka Foryś i Renata Lesiak