•  

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA

   

   

  7.00 - 8.00

  • Gry i zabawy dowolne w kącikach
  • Czytanie czasopism/lektura własna
  • Rozrywki umysłowe
  • Nauka własna pod opieką nauczyciela  

   8.00 - 16.00  

  • Przygotowanie do obiadu
  • Obiad i czas na posiłek dla dzieci, które nie korzystają z obiadów
  • Zabawy według zainteresowań dzieci

   

  13.30 - 16.00  

  • Zajęcia programowe:
  • Rozmowy/pogadanki z dziećmi/zabawy integracyjne
  • Zajęcia plastyczno-techniczne
  • Zajęcia teatralne, żywego słowa
  • Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu
  • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne
  • Różne formy pracy z książką
  • Zajęcia z elementami bajkoterapii i baśnioterapii
  • Konkursy/quizy/gry dydaktyczne/zagadki/rebusy
  • Odrabianie prac domowych
  • Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD
  • Zajęcia z komputerem
  • Zajęcia według zainteresowań dzieci

   

  16.00 - 18.00  

  • Odpoczynek i zabawy dowolne
  • Nauka własna pod opieką nauczyciela
  • Gry planszowe, zabawy z kartką i ołówkiem
  • Zabawy ruchowe
  • Porządkowanie sal świetlicowych

   

         Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.