• _______________

    •  

      

     Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej

     w roku szkolnym 2016/2017

      

      

     1. Zapewnienie opieki wychowankom w godzinach ustalonych w porozumieniu
      z rodzicami.
     2. Działalność w kierunku wytworzenia serdecznej i przyjacielskiej atmosfery
      w świetlicy.
     3. Organizowanie zespołowej, a w miarę możliwości indywidualnej nauki pod nadzorem wychowawców.
     4. Otoczenie szczególną opieką dzieci trudnych i zaniedbanych.
     5. Organizowanie racjonalnego wypoczynku w trosce o wychowanie fizyczne.
     6. Przygotowanie do wartościowego spędzenia wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
     7. Budzenie i rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
     8. Rozwijanie i zaspokojenie zainteresowań intelektualnych, artystycznych
      i technicznych.
     9. Udział dzieci w imprezach świetlicowych i szkolnych.
      
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 48 w Warszawie
   • sp350@edu.um.warszawa.pl
   • mtyde@wp.pl
   • 22 664-61-93
   • ul. Irzykowskiego 1a sp350.edupage.org
   • rlisowski@edu.um.warszawa.pl
 • Galeria zdjęć

  • Świetlicowy Idol 2018
  • Łąka się błąka
  • Szkoła w Kamerunie
  • Wigilia z kombatantami
  • Jesienna poezja w świetlicy
  • Zapytaj o Polskę
  • Świetlicowy konkurs Mam Talent 2017
  • Ślubowanie klas pierwszych
  • Rusza świetlica
  • Rozpoczęcie roku szko. 2017/2018
  • UKS Irzyk wygrywa na Narodowym
  • Tadek Niejadek