• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
    • Albert Einstein
    • Love all, trust a few, do wrong to none.
    • William Shakespear
    • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
    • Carl Rogers
   •  

    Historia Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie

    We wrześniu 2011 roku po wielu latach próg szkoły ponownie przekroczyły sześciolatki. Był to przełomowy okres w życiu zarówno dzieci, jak i nauczycieli uczących w Zespole Szkół nr 48.  Dotychczas  przebywali tu starsi uczniowie - gimnazjaliści i licealiści. Na szkolnych korytarzach zagościł gwar i zabawa młodszych dzieci.  Obecność w szkole uczniów  edukacji wczesnoszkolnej  spowodowała, że od września 2011 roku zaczęła funkcjonować świetlica. Starsi uczniowie musieli podzielić się przestrzenią budynku z pierwszakami. W ten sposób trzy oddziały przedszkolne i cztery klasy pierwsze zajęły pierwsze piętro budynku szkoły.

    Dyrektorem Zespołu Szkół nr 48 pozostał pan Rafał Lisowski, funkcję wicedyrektora gimnazjum i liceum dalej pełniła pani Katarzyna Dobrogowska, zaś stanowisko wicedyrektora nowo otwartej szkoły podstawowej objęła pani Ewa Michalak-Wietrzychowska. Gdy wraz z pojawieniem się klas czwartych szkoła podstawowa rozpoczęła pracę na drugim etapie edukacyjnym, do grona zarządzającego szkołą dołączyła pani Katarzyna Dobrogowska, a w następnych latach kolejni wicedyrektorzy: pani Agnieszka Ostasz i pan Marek Tyde. Wśród kierownictwa szkoły podstawowej znajduje się też pani Ewa Majcher, która pełni funkcję kierownika świetlicy.

    Wychowawcami oddziałów przedszkolnych zostały: Katarzyna Krasowska, Emilia Niedziałek, Teresa Kulik .Wychowawstwo w klasach pierwszych objęły: Angelika Krzyżowska, Beata Cieślak, Agnieszka Foryś, Joanna Urbaniak.

    Był to niesamowity rok dla szkoły przy ul. Irzykowskiego, pełen wyzwań, nowości i pracy. Nowych uczniów przywitały piękne kolorowe sale,  niemal każda wyposażona była w tablicę interaktywną, komputer, instrumenty perkusyjne, kącik z klockami, w którym podczas przerw dzieci mogły się zrelaksować i odpocząć. Przy boiskach szkolnych powstał plac zabaw, na którym najmłodsi spędzali słoneczne popołudnia.

    Z każdym rokiem przybywało nowych uczniów i nauczycieli. Obecnie szkoła posiada 43 oddziały, a nad jej rozwojem i bezpieczeństwem czuwa ponad 160 pracowników.

    Od początku istnienia palcówki kadra nauczycielska dbała o to, by w dzielnicy Bemowo mówiono o szkole jak najlepiej. Podstawówka dołączyła do akcji ogólnopolskich: Cała Polska Czyta dzieciom, Pij mleko będziesz wielki, Owoce i warzywa w szkole, Szkoła bez przemocy. Najmłodsi już w pierwszym roku szkoły wspierali różne akcje charytatywne, całoroczną - Nakrętka, a także okresowe - Góra Grosza, szkolny kiermasz świąteczny - dochód ze sprzedaży co roku przeznaczony zostaje na zakup prezentów dla dzieci z domów dziecka - czy udział w światowym projekcie Unicef - Wszystkie Kolory Świata. Od pierwszego roku istnienia szkoły uczniowie zbierają surowce wtórne, makulaturę i baterie.

    Po zajęciach obowiązkowych dzieci mogą rozwijać swoje talenty i pasje na kołach zainteresowań. Oferta kół prowadzonych przez pedagogów jest obszerna. W pierwszym roku pracy były to zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, matematyczno- przyrodnicze, ortograficzne, eksperymentalne. Obecnie oprócz dodatkowych zajęć przedmiotowych dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z szachów, SKS-ach,  chórze, Odysei umysłu.

    Jest wiele płaszczyzn działania, którymi mogłaby poszczycić się nasza szkoła. Nie sposób ich wszystkich wymienić, jednak na szczególną uwagę zasługują nasze osiągnięcia. Pierwszy certyfikat Szkoła z Klasą 2.0 zdobyliśmy w 2013 roku, następnie otrzymaliśmy certyfikat Szkoła Bezpiecznego Internetu, dołączyliśmy do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych i otrzymaliśmy certyfikaty  Wars i Sawa oraz Szkoła Łowców Talentów, posiadamy również certyfikat  Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją.

    Nasza szkoła podstawowa chętnie organizuje rożne przedsięwzięcia artystyczne, w których udział biorą nie tylko uczniowie, ale także rodzice i sami nauczyciele. Oprócz licznych spektakli dla najbliższych, dzieci przygotowywały programy artystyczne, które prezentowały w środowisku lokalnym. W pierwszym roku istnienia podstawówki najmłodsi wystawili przedstawienie muzyczne pt. Dziadek do orzechów  w okolicznych przedszkolach, a także gościnnie wystąpili w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na Konferencji pedagogicznej pt. Bajki terapeutyczne. Bez wątpienia we wspomnieniach większości pozostanie także fantastyczne przedstawienie dla dzieci pt. Kot  w butach, wyreżyserowane w 2013 roku przez panią Teresę Kulik,  a w którym aktorami byli  rodzice z klasy 2ci.  Z uśmiechem na twarzy przypominamy sobie jasełka szkolne przygotowane przez nasze szanowne grono pedagogiczne.

    Przez te kilka lat zakorzeniliśmy w tradycji naszej szkoły Piknik Rodzinny, który przygotowują nauczyciele wraz z przedstawicielami Rady Rodziców. Święto dzieci i ich rodzin obchodzimy co roku w czerwcu. Podczas pikniku odbywają się pokazy artystyczne, na scenie występują m.in. laureaci konkursów szkolnych, przeprowadzane są licytacje prac plastycznych dzieci, liczne zawody sportowe. Wszyscy goście mogą spróbować domowych wypieków, a najmłodsi poskakać na dmuchańcach.

    W lutym obchodzimy Tydzień Patrona Szkoły. Każdego dnia w inny sposób upamiętniamy Armię Krajową. Uczniowie odwiedzają Izbę Pamięci, czuwają na  warcie honorowej przy pomniku w szkole, przygotowują uroczysty apel, plakaty informacyjne o bohaterach wojennych. Odbywają się tematyczne konkursy plastyczne i muzyczne.

    Szkoła podstawowa pochwalić się może również osiągnięciami uczniów w konkursach ogólnopolskich i ogólnokrajowych. Wśród naszej młodzieży mamy laureatów Kangurka matematycznego, Alfika matematycznego, Pioniera z przyrody, olimpiady z języka angielskiego Olimpus i Memory Master. Dyplomy uczniów gromadzimy na parterze budynku przy sekretariacie.

    W tym roku obchodzimy dwudziestopięciolecie istnienia Irzyka. Wśród naszego grona pedagogicznego są nauczyciele, którzy pracują w tej szkole od samego początku jej istnienia - pani Ewa Michalak-Wietrzychowska, pani Alicja Kaźmierczak, pani Bożena Bujas, pani Bogumiła Wieczorek – to właśnie oni mogą powiedzieć najwięcej o zmianach jakie zaszły w naszej placówce, o jej sukcesach, uczniach, nauczycielach, mogą podzielić się wspomnieniami…

    Pani Anna Krawczyk-Zagrodzka w piosence przygotowanej na uroczystość jubileuszową szkoły napisała:

    „Ćwierć wieku już minęło jak jeden dzień,

    dwadzieścia pięć to przecież piękny wiek.

    Na drugie tyle przygotuj się,

    a może i na trzecie, któż to wie?”

    Właśnie tego życzymy naszej szkole.

     

    Historia Gimnazjum nr 85 w Warszawie

    Dzieje naszego gimnazjum są zapewne podobne do historii innych szkół tego typu, które powstały w Polsce w 1999 r. i były wynikiem nowej reformy systemu edukacji. Nasze gimnazjum (wtedy jeszcze nr 5) weszło wraz z istniejącym już liceum w skład Zespołu Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, którego dyrektorem od 1996 r. była pani Danuta Piotrowska, a wicedyrektorem pani Bożena Bujas. W 2006 r. funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 48, którą nieprzerwanie sprawuje, objął pan Rafał Lisowski, a wicedyrektorem gimnazjum została pani Ewa Michalak-Wietrzychowska. W 2010 r. stanowisko wicedyrektora Gimnazjum nr 85 objęła pani Katarzyna Dobrogowska, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

    W tym samym roku do naszego zespołu dołączyła Szkoła Podstawowa nr 350, która zajęła miejsce likwidowanego liceum. Proporcjonalnie do rozrastania się podstawówki gimnazjum zmniejsza swoją objętość. Obecnie w jego obrębie znajdują się tylko dwie klasy gimnazjalne (druga i trzecia).

    W 2015 r. Rada m. st. Warszawy podjęła decyzję o likwidacji naszego gimnazjum, która zbiegła się z nową reformą oświaty mówiącej o likwidacji wszystkich gimnazjów w Polsce.

    Wróćmy jednak do początku...

    Pierwszy rok pracy w nowej szkole rozpoczynaliśmy pełni nadziei i wiary w przyszłość, ale nie bez lęków i trosk. Los był dla nas łaskawy. Szybko odnaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, która zaowocowała licznymi sukcesami naszych uczniów.

    Z grona naszych gimnazjalistów wywodzą się laureaci licznych konkursów w wielu dziedzinach. Nasi uczniowie zdobywają laury w konkursach humanistycznych – literackich, recytatorskich, ortograficznych i retorycznych. Świętujemy zwycięstwa w konkursach matematyczno-przyrodniczych oraz językowych. Jesteśmy dumni z naszych finalistów konkursów kuratoryjnych z matematyki i fizyki oraz laureatów olimpiad z języka angielskiego.

    W naszym gronie nie brakuje też uczniów uzdolnionych artystycznie, którzy reprezentują naszą szkołę na różnych imprezach artystycznych – przeglądach bożonarodzeniowych, teatralnych czy turniejach poezji śpiewanej. Na co dzień umilają i upiększają naszą codzienność.

    Nieobce są nam też sukcesy sportowe. Zdobywaliśmy medale w piłce siatkowej i nożnej, a nawet w pchnięciu kulą.

    W roku szkolnym 2004/2005, dzięki staraniom nauczycielki j. angielskiego p. Anny Żółcińskiej, przystąpiliśmy wraz ze szkołami z Czech i Hiszpanii do uczestnictwa w programie Unii Europejskiej Socrates Comenius.  Dzięki tej współpracy poznaliśmy obyczaje i kulturę krajów partnerskich. Braliśmy czynny udział w wymianie uczniów i nauczycieli, doskonaliliśmy język, zdobywaliśmy nowe doświadczenia.

    Nasi uczniowie zdobywają nowe umiejętności, uczestnicząc w międzynarodowym programie badawczym GLOBE. Badają wodę, przygotowują prezentacje, wyjeżdżają na zgrupowania, gdzie wymieniają się doświadczeniami z innymi uczestnikami programu.

    Nasze gimnazjum to nie tylko nauka. Kształtujemy również postawy społeczne. Od 2006 r. na terenie naszej szkoły działa wolontariat, który wykazał się wieloma pożytecznymi działaniami. Nasi wolontariusze chętnie włączają się w prace różnych fundacji (m.in. Świat na Tak) – zbierają nakrętki, karmę dla zwierząt mieszkających w schroniskach, książki dla szpitali, domów dziecka, sprzątają groby, organizują koncerty charytatywne i kiermasze świąteczne. Z naszych szeregów wywodzą się także radni, którzy współtworzyli Młodzieżową Radę Dzielnicy.

    Życie szkolne to również integracja poprzez zabawę, wspólne wyjścia, wycieczki. Dlatego podejmujemy wiele inicjatyw – sprzątamy świat, zdrowo się odżywiamy, wychodzimy do kin, teatrów, muzeów, organizujemy dyskoteki, maratony filmowe.

    Nieobce są nam też troski, zmartwienia i porażki, które pomimo, że chwilowo podcinają nam skrzydła, to w efekcie stają się siłą napędową do dalszej, wytrwałej pracy. I o tej sile, która ciągle jest, często mówią nasi absolwenci, którzy chętnie nas odwiedzają i mile wspominają naszą szkołę.... 

    Lubimy być razem!

    Jednak nasza historia jest inna od dziejów pozostałych szkół.

    Dlaczego? Bo jest NASZA!