• Numeru konta dla oddziałów przedszkolnych:

     PKO BPS S.A. VII Oddział w Warszawie
     78 1020 1185 0000 4802 0277 1319


     Rada Rodziców bardzo prosi, aby dokonując wpłat umieszczać w tytule przelewu:

     • imię i nazwisko dziecka,
     • klasa/grupa,
     • informacja na jaki cel jest dokonywany przelew.