•  

    Deklaracje udziału dziecka w zajęciach w okresie wakacyjnym rodzice składają u wychowawcy

    do wtorku 23 czerwca

    za pośrednictwem dziennika Librus.

    Korzystanie z opieki wakacyjnej może dotyczyć niżej wymienionych tygodni lipca i sierpnia:

    • 1 - 3 lipca,
    • 6 - 10 lipca,
    • 13 - 17 lipca,
    • 20 - 24 lipca,
    • 27 - 31 lipca,
    • 3 - 11 sierpnia.

     

     

    Komunikat Biura Edukacji

    w sprawie: zmiany organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
    w okresie wakacji 2020 r.

     

    Ze względu na brak możliwości określenia końca pandemii COVID-19, a tym samym ustalenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwawynikającymi z zagrożenia epidemicznego konieczne jest podjęcie decyzji w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychw okresie lipiec-sierpień 2020 r.

    Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnychmusi zostać zorganizowana w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa i zapewnić dzieciom i pracownikom  bezpieczne warunki pobytu w placówce.

    Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
    i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, która skutkowała przemieszczaniem się dzieci miedzy placówkami,w obecnej sytuacji musi zostać zmieniona.

    Pan Prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował, że dyżury wakacyjne we wszystkich przedszkolach
    i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę zostają odwołane.

    W okresie lipiec - sierpień 2020 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły zajęcia dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do danej placówki, przez 6 tygodni. Przez okres 2,5-3 tygodni pozostaną zamknięte.  Okres przerwy w funkcjonowaniu placówki, zgodnie z§ 12 ust. 1 oraz § 18rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz.502)dyrektorzy przedszkoli/szkół uzgodnią wspólnie z radą przedszkola/radą rodziców.

    Przedszkola/szkoły nie będą prowadziły zapisów na dyżury wakacyjne dla dzieci z innych placówek.

    Przyjęte rozwiązanie oznacza, że w okresie wakacyjnym dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Natomiast rodzice będą zobowiązani zapewnić dziecku opiekę w czasie 2,5-3 tygodniowej przerwy w funkcjonowaniu przedszkola/szkoły.