• Regulamin

    •  

      

     Mistrz Łamigłówki Matematycznej

     Konkurs trwa od października do czerwca. Co miesiąc nowe łamigłówki
     do rozwiązania w domu.

      

     Regulamin

     1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas 4-6, który samodzielnie rozwiąże łamigłówki.
       
     2. Zadania będą wywieszane na początku każdego miesiąca na tablicy
      przy sali 112. Można je również znaleźć na stronie internetowej szkoły.

       
     3. Łamigłówki należy rozwiązać i oddać swojemu nauczycielowi matematyki
      do końca danego miesiąca.

       
     4. Poprawne rozwiązania zadań z poprzedniego miesiąca będą wywieszane
      na tablicy.

       
     5. Łamigłówki będą punktowane, a liczba zdobytych przez każdego ucznia punktów będzie umieszczana na tablicy.
       
     6. Za każde zadanie można otrzymać 2 punkty. Za samą odpowiedź,
      bez komentarza lub obliczeń uczeń może uzyskać tylko 1 punkt.

       
     7. Mistrzami zostaną uczniowie, którzy zgromadzą najwięcej punktów.
       
     8. Zostaną wyłonieni: Mistrz klas IV, Mistrz klas V oraz Mistrz klas VI.

      

     Powodzenia!