• Nagłówek

    •  

     UZASADNIENIE UBIEGANIA SIĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 350 O CERTYFIKAT MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

     Dlaczego Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie chce przystąpić do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie?

     ·     Chcemy być szkołą przyjazną dziecku i środowisku oraz stworzyć w szkole jak najbardziej przyjazne warunki pracy, nauki i zabawy.

     ·      Chcemy w sposób świadomy i wszechstronny wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska.

     ·    Chcemy wychować ucznia świadomego, który stanie się w przyszłości obywatelem dbającym o potrzeby innych, aktywnie włączającym się w działania na rzecz poprawy jakości i stylu życia.

     ·       Chcemy aby nasi uczniowie nauczyli się dbać o siebie i swoje środowisko oraz potrafili ciekawie spędzać czas wolny w zgodzie z przyrodą.

      

     Chcemy  aktywnie, w formie stałych i długofalowych  działań, włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły w celu wyrobienia prawidłowych nawyków naszych uczniów.

     ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

     Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie od wielu lat podejmuje działania związane z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i  akcjach promujących zdrowy styl życia.
      

     Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał nam się idealnym dla kontynuacji naszej pracy.

     Po zapoznaniu się z zasadami organizacji i strategii Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" zauważyliśmy wiele wspólnych zasad, sposobów działania łączących nas z siecią szkół promujących zdrowie.

     W związku z tym :

     W dniu 29 sierpnia 2014r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 350  w Warszawie postanowiła wprowadzić do programu wychowawczego szkoły zagadnienia i działania związane z ubieganiem się o certyfikat Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie  oraz powołała :

     Szkolny Zespół Promocji Zdrowia w następującym składzie:

     p. Aleksandra Kiersznicka - koordynator projektu

     p. Agnieszka Ostasz

     p. Małgorzata Busiło

     p. Agata Rak

     P. Aneta Lisowska

     p. Anna Orlińska

     p. Jan Bernard

     Przedstawiciel Rady Rodziców

     Pielęgniarka szkolna

     W dniu 9.02.2015r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie została zapoznana  przez koordynatora  Zespołu do Spraw Promocji Zdrowia z ideą, strategią i koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

     W dniu 9.02.2015r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie zatwierdziła i wprowadziła w klasach I-IV  program  promocji zdrowia „W zdrowym ciele zdrowy duch” w ramach projektu  „Szkoły Promujące Zdrowie”.

     W dniu 9.02.2015r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie zatwierdziła  harmonogram poszczególnych priorytetów programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”:

     DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE” TO:

     · program promocji zdrowia „W zdrowym ciele zdrowy duch” opracowany przez koordynatora

     · szczegółowy harmonogram poszczególnych priorytetów opracowany przez zespół koordynujący Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie zawierający zagadnienia, zadania, przewidywane efekty, sposoby realizacji oraz  sposoby ewaluacji.

     PRIORYTETY PROGRAMU „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”:

     1. Propagowanie zdrowego stylu życia

     2. Działania wspierające zdrowie

     3. Bezpieczeństwo na co dzień

     4.  Ruch receptą na zdrowie

     5. Zdrowe środowisko

     6. Zasady i reguły w relacjach z innymi