• O projekcie

    •  

      

     Uczniowie  naszego gimnazjum przystąpili do projektu
      

     MŁODZIEŻ AKTYWNA LOKALNIE.
      

     Projekt ten adresowany jest do warszawskiej młodzieży
     gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

     Jego cel to zwiększenie samorządności młodych ludzi poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w mechanizmach
     budżetu partycypacyjnego i inicjatyw lokalnych.

      

     Fundacja Civis Polonus w ramach projektu we współpracy
     ze szkołą, podejmuje szereg działań edukacyjnych, które mają przyczynić się do zwiększenia kompetencji i wiedzy uczniów na temat
     składania i realizacji projektów w ramach budżetu partycypacyjnego
     i inicjatywy lokalnej.

      

      

      

     Dotychczas odbyły się

      

     • Spotkanie dla nauczycieli dotyczące roli aktywności obywatelskiej młodych ludzi na terenie dzielnicy i możliwym ich zaangażowaniu 

     w mechanizmy budżetu partycypacyjnego.

      

     • Lekcje wychowawcze poświęcone inicjatywie lokalnej i budżetowi partycypacyjnemu.

      

     • Debata w siedzibie dzielnicy na temat problemów i potrzeb młodych ludzi w społeczności lokalnej.

      

      

     Przed nami:

      

     • Warsztaty kreatywne służące wygenerowaniu pomysłów

     na inicjatywy obywatelskie.

      

     • Festiwal pomysłów (czerwiec 2017) - prezentacja wypracowanych projektów do budżetu partycypacyjnego.

      

     • Lekcja wychowawcza (czerwiec 2017) na temat promocji idei głosowania w budżecie partycypacyjnym.