•  

     13 grudnia odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu
      

     ALFIK HUMANISTYCZNY,
      

     organizowanego przez firmę Łowcy Talentów – JERSZ.

     Wyróżnienia dla uczniów biorących udział w konkursie były przyznawane na 4 poziomach:

     1. Dyplom Laureata otrzymuje każdy nagrodzony w konkursie uczeń, za najwyższe wyniki w danym konkursie.

     2. Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku w konkursie otrzymuje uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów w danym konkursie.

     3. Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku otrzymuje  uczeń, który przekroczył próg 75% punktów.

     4. Pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu.

      

     Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż spośród ponad 50 uczniów naszej szkoły - z kl. 2 oraz 3, biorących udział w konkursie - 17 osób zostało wyróżnionych.

     Do listy nagrodzonych uczniów należą:

      

               

      

     Klasy 3:

     Michalina Wira – Dyplom Laureata – uczennica zdobyła 1 miejsce w kraju oraz 1 miejsce w województwie i otrzymuje nagrodę główną: Tygodniowy pobyt na obozie w Serpelicach

     Hanna Karchut – Dyplom Laureata – uczennica zdobyła 7 miejsce w województwie oraz 16 miejsce w kraju i otrzymuje: Nagrodę rzeczową o wartości 100 zł

     Aleksandra Płoska - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Zofia Wittek - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Zuzanna Łęczycka - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Jan Wiśliński - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Piotr Dąbkowski - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Jakub Zdun - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Zuzanna Puk - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Sandra Prus - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Jan Wąsowski - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Helena Szrajnert - dyplom za uzyskanie dobrego wyniku

     Mateusz Wieczorek - dyplom za uzyskanie dobrego wyniku

      

     Klasy 2:

     Maja Moryc – dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Pola Tarasiewicz - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Oliwia Żola - dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

     Mikołaj Kusio - dyplom za uzyskanie dobrego wyniku

      

      

     Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów J

     Szkolni Koordynatorzy:

     Katarzyna Grotek i Magdalena Torbińska