• Kodeks świetlicy
     przy Szkole Podstawowej nr 350

     1. Jesteśmy dla siebie mili.

     2. Mówimy do siebie po imieniu.

     3. Mówi jedna osoba – reszta słucha.

     4. Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.

     5. Nie śmiejmy się z drugiej osoby.

     6. Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.

     7. Pomagamy sobie wzajemnie.

     8. Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.

     9. Szanujemy siebie wzajemnie, nie kłócimy się i nie obrażamy. 

     10. Nie niszczymy cudzych prac.

     11. Jesteśmy sprawiedliwi.

     12. Odpowiadamy za swoją pracę.

     13. Wykonujemy ustalone zadania.

     14. Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach.

     15. Zostawiamy po sobie porządek.

     16. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.