• Świetlica klas IV

     W związku z dużym zainteresowaniem uczniów klas czwartych pobytem w świetlicy szkolnej, pragniemy Państwa poinformować, że w trosce o bezpieczeństwo Waszych dzieci liczba miejsc dla czwartoklasistów jest ograniczona.

     Pierwszeństwo mają dzieci, które zaczęły edukację w naszej szkole jako 6-latki oraz dzieci, których obydwoje rodzice pracują.

     Karty zgłoszenia przekazujemy do wychowawców świetlicy klas  IV  wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu. Tych z Państwa, którzy już złożyli kartę prosimy o pilne dostarczenie w/w zaświadczenia.

     Dyrektor szkoły