• KOMUNIKAT NR 4

     Szanowni Rodzice,

     Za nami pierwszy tydzień nauki zdalnej. W imieniu wszystkich pedagogów bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość, wytrwałość, cenne uwagi, które pomagają nam doskonalić tę formę pracy.


     20 marca na stronie MEN pojawił się komunikat o nowym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
     Zgodnie z jego treścią zdalne nauczanie i tym samym zamknięcie placówek oświatowych, zostało wydłużone do 10 kwietnia br.

     W związku z tym uprzejmie informuję, że kontynuujemy prowadzenie zajęć edukacyjnych w następującej formie:
     - dzieci z przedszkola i klas 1. będą otrzymywały informacje o sposobie pracy i proponowanych aktywnościach  od nauczycieli za pomocą dziennika Librus;
     - wszyscy uczniowie klas od 2. do 8. będą otrzymywali materiały dydaktyczne, np. zadania na platformach edukacyjnych, karty pracy, wykaz zadań z podręcznika/ćwiczeń, notatki z lekcji, krótkie nagrania wyjaśniające zagadnienie za pomocą Office365 w programie SharePoint.

     Dodatkowo, aby indywidualizować nauczanie, a tym samym umożliwić dziecku kontakt z nauczycielem, gdy pojawiają się trudności z opanowaniem nowego materiału, od poniedziałku możliwe będą SPOTKANIA on-line z pedagogami na: Microsoft Teams (platforma w Office 365), skype, whatsapp, Messenger, etc.  
     Zwracam jednak uwagę na fakt, że będą to konsultacje, nie lekcje, ponieważ wielu uczniów i nauczycieli nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach on-line z uwagi na brak komputera lub ograniczony do niego dostęp, gdyż sprzęt użytkowany jest przez kilku członków rodziny.

     Termin konsultacji będzie każdorazowo ustalamy w porozumieniu nauczyciela, rodzica, ucznia.

     Proszę  pamiętać, że niektóre platformy komunikacyjne dostępne są dla dzieci powyżej 13 roku życia. Utworzenie konta na takim portalu wymaga zgody rodzica.

     Jeżeli ograniczenie funkcjonowania placówek będzie się przedłużało, ujednolicimy sposób komunikacji z nauczycielem i wybierzemy jeden kanał dostosowany do wieku każdego dziecka - zapewne będzie to Microsoft Teams. Potrzebujemy jednak jeszcze kilku dni na przygotowanie tej platformy.

     Rozporządzenie MEN zakłada także monitorowanie postępów edukacyjnych i realizację podstawy programowej, dlatego konieczne jest sprawdzanie i ocenianie przez nauczyciela zadań przekazanych uczniowi.  W związku z tym informuję, że uczniowie powinni przesyłać swoje prace wyłącznie na e-mail nauczyciela w Outlooku w Office 365 lub gromadzić materiały i przekazać je dopiero po powrocie do normalnego trybu nauczania, lub w wyjątkowych sytuacjach dostarczyć pracę do szkoły. Nauczyciel zdecyduje, która forma będzie właściwa i  dostosuje ją do możliwości ucznia.

     Ponadto jeżeli Państwa dziecko jest przeciążone materiałem z konkretnego przedmiotu, to proszę zwracać się za pomocą Librusa bezpośrednio do właściwego nauczyciela. Państwa komunikat pozwoli  wówczas na indywidualizację pracy i dostosowanie jej do rodziny, dziecka.

     Po sugestiach z ubiegłego tygodnia, zdecydowaliśmy, że od poniedziałku nauczyciele dzielą ZADANIA wysyłane do dzieci DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA na obowiązkowe (maksymalnie dwa) oraz dla chętnych.

     Proszę jednak pamiętać, że w szczególnej sytuacji znajdują się uczniowie kl 8. W związku z tym rekomendujemy wykonywanie wszystkich proponowanych zadań z matematyki, języka polskiego, języka obcego.  

     Jeżeli po tym tygodniu nauczyciel uzna, że dwa zadania obowiązkowe dla konkretnej klasy to za mało, z pewnością będzie kontaktował się z Państwem z propozycją zwiększenia ich ilości.

     Przygotowaliśmy dla Państwa i dla naszych uczniów praktyczne informacje dotyczące:
     - kształcenia na odległość z uwzględnieniem higieny pracy;
     - zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;
     - motywowania i wspierania dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.
     Zachęcam do zapoznania się z nimi. Być może nasze propozycje pomogą,  Państwu skutecznie zorganizować pracę w domu.

     Załączam wszystkie pliki do wiadomości.  Znajdziecie je Państwo również na stronie szkoły,  w CZERWONEJ zakładce: praktyczne informacje o kształceniu na odległość.

     Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości.

     Z wyrazami szacunku
     Emilia Niedziałek
     Dyrektor Szkoły