•  

     

    Zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 350

    organizowane w roku szkolnym 2019/2020

    Nazwisko

    Imię

    Nazwa zajęć

    termin

    sala

    Antoniak

    Katarzyna

    Muzyczne  warsztaty gry na pianinie

    wtorek

    8 lekcja

    208

    Bednarczyk

    Barbara

    spotkania samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej

    wtorek 8 lekcja

    holl

    Bednarczyk

    Barbara

    Zajęcia wyrównujące poziom z j. polskiego dla klas 6

    wtorek 7lekcja

    225

    Bednarczyk

    Barbara

    Koło teatralne

    czwartek

    7 lekcja

    225

    Beńko

    Judyta

    Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas 4

    wtorek 7 lekcja

    110

    Bień

    Anna

    Koło j. angielskiego dla uczniów klas 8 – przygotowanie do egzaminu

    czwartek

    8 lekcja

    235

    Biniewska-Weremczuk

    Agnieszka

    Koło fizyczne

    piątek

    8,9 lekcja

    (raz w m-cu)

    238

    Biniewska-Weremczuk

    Agnieszka

    Koło matematyczne dla klas 5

    poniedziałek

    7 lekcja

    238

    Biniewska-Weremczuk

    Agnieszka

    Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 5

    poniedziałek

    8 lekcja

    116

    Busiło

    Małgorzata

    Zajęcia sportowe dla dziewcząt klas 5 w ramach SKS

    czwartek

    7,8 lekcja

    SG

    Czarkowski

    Przemysław

    Koło matematyczne dla uczniów klas 8

    Środa

     8 lekcja

    216

    Czarkowski

    Przemysław

    Koło matematyczne dla uczniów klas 6

    poniedziałek

    1 lekcja

    216

    Kiersznicka

    Aleksandra

    Zajęcia sportowe dla dziewcząt klas 7,8 w ramach SKS

    wtorek

    7,8 lekcja

    SG

    Kruczyk

    Barbara

    Zajęcia sportowe dla chłopców klas 5, 6 w ramach SKS

    czwartek

    7, 8 lekcja

    SG

    Malinowska

    Magdalena

    Koło informatyczne z elementami programowania dla uczniów klas 5

    poniedziałek

    6 lekcja

    252

    Malinowska

    Magdalena

    Koło informatyczne z elementami programowania dla uczniów klas 5

    piątek

    1 lekcja

    10

    Malinowska

    Magdalena

    Konsultacje informatyczne

    poniedziałek

    7 lekcja

    252

    Mazur

    Róża

    Zajęcia sportowe dla dziewcząt klas 6 w ramach SKS

    środa

    7,8 lekcja

    SG

    Michalak

    Magdalena

    Koło matematyczne dla klas 5de

    piątek

    1 lekcja

    111

    Michalak

    Magdalena

    Koło matematyczne dla klas 5g

    poniedziałek

    1 lekcja

    112

    Michalak

    Magdalena

    Koło matematyczne dla klas 6h

    środa

    6 lekcja

    134

    Orlińska

    Anna

    Gry i zabawy matematyczne

    poniedziałek

    8 lekcja

    012

    Osiak

    Małgorzata

    Koło polonistyczne dla uczniów klas 4

    środa

    7 lekcja

    232

    Pasoń

    Iwona

    Zajęcia sportowe dla chłopców klas 5, 6 i 7 w ramach SKS

    wtorek

    7, 8 lekcja

    SG

    Racinowska-Kalata

    Luiza

    Klub Młodych Odkrywców – koło przyrodnicze dla klas 7-8 z elementami GLOBE

    1 sobota w miesiącu

    212

    Rak

    Agata

    „Art. Inspiracje” – koło plastyczne dla klas 4

    piątek

    8,9 lekcja

    203

    Robak

    Jacek

    Koło redakcyjne „Panorama Irzyka”

    środa

    8 lekcja

    227

    Romańczuk

    Marta

    Muzyczne gitary – zajęcia warsztatowe

    piątek

    8 lekcja

    133

    Rudolf

    Magdalena

    Koło myślograficzne

    czwartek

    7 lekcja

    128

    Słomiński

    Krzysztof

    zajęcia dla uczniów klas 6 wyrównujące umiejętności

    z j. angielskiego

    środa

    8 lekcja

    12

    Słoń

    Jarosław

    Zajęcia sportowe dla chłopców klas 4-8 w ramach SKS

    środa

    7, 8 lekcja

    SG

    Soból-Kaluga

    Izabela

    koło dziennikarskie

    środa

    8 lekcja

    227

    Soból-Kaluga

    Izabela

    Zajęcia warsztatowe „Mediacje szkolne”.

    poniedziałek

     7 lekcja

    227

    Szewczyk

    Agnieszka

    Powtórka z matematyki – zajęcia wyrównawcze dla klas 7

    wtorek

    8 lekcja

    221

    Szewczyk

    Agnieszka

    Powtórka z matematyki – zajęcia wyrównawcze dla klas 8

    wtorek

    9 lekcja

    221

    Tupalska

    Małgorzata

    wolontariat – spotkania formacyjne dla uczniów

    środa 8 lekcja

    217

    Turska

    Monika

    „Dyskusyjny Klub Książki” dla uczniów klas 4-8

    poniedziałek

    8 lekcja

    210

    Tyde

    Marek

    Powtórzmy, proszę. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klasy 8

    piątek 8 lekcja

    232

    Urbanowska

    Grażyna

    koło matematyczne dla uzdolnionych uczniów klas 4d

    środa

    7 lekcja

    134

    Urbanowska

    Grażyna

    koło chemiczne dla zainteresowanych uczniów klas 7 i 8

    środa

    8 lekcja

    204

    Urbanowska

    Grażyna

    Konsultacje z chemii dla klas 7 i 8

    środa

    0 lekcja

    204

    Warzocha

    Anna

    Koło informatyczne SUPERKODERZY gr1

    poniedziałek

     7 lekcja

    249

    Warzocha

    Anna

    Koło informatyczne SUPERKODERZY gr2

    poniedziałek

     8 lekcja

    249

    Warzocha

    Anna

    Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z matematyki dla klas 5

    piątek

    1 lekcja

    115

    Wichowicz

    Amelia

    Koło filmowe

    czwartek

    7 lekcja

    232

    Winecka

    Monika

    j. angielski z multimediami

    Środa/czwartek

    8 lekcja

    236

    Wróblewski

    Piotr

    Sportowe zajęcia ogólnorozwojowe

    poniedziałek

    9 lekcja

    SG

    Żebrowska

    Aleksandra

    Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z matematyki dla klas 4

    czwartek

    7 lekcja

    243