• Programy stypendialne

    •  

     Programy stypendialne dla uczniów uzdolnionych

     1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów:  https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/stypendia/stypendia.html
     2. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/
     3. Stypendium Jana Pawła II http://www.centrumjp2.pl/archiwum/kto-moze-otrzymac-stypendium/
     4. Stypendia Miasta Stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia
     5. Baza programów stypendialnych http://www.mojestypendium.pl
     6. Informacje o możliwościach kształcenia, szkolenia i uczestnictwa w działaniach młodzieżowych w Europie: http://eurodesk.org.pl/
     7. Przydatne linki dotyczące uczniów zdolnych  \https://www.ore.edu.pl/2014/12/przydatne-linki-2/

                      https://www.wcies.edu.pl/publikacje/ciekawe-linki

      

      

     Instytucje wspierające rozwój ucznia zdolnego

      

     1. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne ds. Dzieci Zdolnych przy

     Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Uniwersytet dla

     Rodziców ul. Raszyńska 8/10, tel. (22) 822-24-46, 822-71-68) http://www.sppp-udr.org/index.php?page=centrum

      

     (Celem działania Centrum jest pomoc rodzicom w rozpoznawaniu zdolności
     u dzieci, rozwijaniu ich, oraz w radzeniu sobie z problemami, które mogą się pojawić w toku rozwoju dziecka zdolnego. W Centrum można uzyskać informacje o ośrodkach, instytucjach, osobach, metodach pracy z dzieckiem zdolnym oraz korzystać z możliwości konsultacji ze specjalistami - praktykami).

      

     1. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci ul. Pasteura 5A, tel. (22) 848-24-68,
       848-23-98
       http://fundusz.org/

      

     (Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych oraz muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu. Fundusz nie udziela pomocy pieniężnej - nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria, warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty, wystawy).

      

     1. Uniwersytet Dzieci ul. Wiśniowa 36 m.2, tel. 666 852 797

     https://www.uniwersytetdzieci.pl/

      

     Uniwersytet Dzieci organizuje cykliczne zajęcia metodyczne dla dorosłych, dotyczące różnych aspektów wychowywania i edukacji dzieci. Prowadzi programy edukacyjne dla dzieci, nad którymi patronat objęło kilkanaście uczelni wyższych, m.in. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Roczny cykl wykładów i warsztatów obejmuje uniwersyteckie spektrum nauk. Stopień trudności na każdym kierunku „studiów” dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci. Zagadnienia poruszane podczas zajęć znacznie wykraczają poza nauczanie szkolne.

     Zajęcia odbywają się w soboty w salach uczelni wyższych. Prowadzą je wykładowcy z prestiżowych uczelni oraz specjaliści z danej dziedziny wiedzy.
     W zależności od wieku dzieci „studiują” na jednym z czterech kierunków: Odkrywanie (6-7 lat), Inspiracje (8-9 lat),Tematy (10-11 lat), Mistrz i Uczeń (12-14 lat).