• Wymiana świątecznych kartek

    •  

      

     W listopadzie nasza szkoła przystąpiła do europejskiego projektu etwinning

     Christmascards exchange 2017 

     czyli międzynarodowej wymiany kartek świątecznych.

     Głównym celem projektu było uświadamianie i wzmacnianie poczucia przynależności
     do wspólnoty europejskiej, podtrzymywanie tradycji oraz propagowanie inwencji twórczej uczniów. Do pracy włączyli się chętni uczniowie z klas 2a, 2d i 3g
     pod opieką pań: Katarzyny Kuny, Justyny Pietrzak-Górskiej i Angeliki Wieczorek.

      

      

      

     W projekcie brało udział 110 szkół z różnych państw.

      

     Uczniowie własnoręcznie przygotowywali kartki świąteczne, które zostały wysłane
     do szkół we Włoszech, Rumunii, Estonii Turcji, na Litwie oraz na Ukrainie.

     Wkrótce otrzymaliśmy od naszych partnerów z Europy kartki z życzeniami
     dla wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

     Efekty tego projektu można było podziwiać na wystawie szkolnej.

     Koordynatorem projektu była pani Katarzyna Kuna we współpracy z paniami: Justyną Pietrzak-Górską i Angeliką Wieczorek.