• Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: 
     „Nasze dzieci i zagrożenia – DOPALACZE – WYPALACZE”

     W ulotce znajdą Państwo informacje, czym są i  jak działają „dopalacze”, jakie są podstawowe objawy używania, jak wyglądają. Poruszana jest także w sposób zwięzły tematyka ryzyka używania ww. grupy produktów oraz reakcji instytucji państwowych w kierunku przeciwdziałania zjawisku. Każdy rodzic powinien wiedzieć, co robić, gdy rodzi się podejrzenie, że dziecko używa „dopalaczy” – w ulotce znajdą Państwo informacje, jak działać w takiej sytuacji, gdzie się zwrócić o pomoc, jak pogłębić wiedzę o samych środkach psychoaktywnych.

     Największa siła rodziny tkwi jednak w przeciwdziałaniu zjawisku używania substancji psychoaktywnych poprzez wzmacnianie tzw. czynników chroniących w procesie wychowania dziecka i nastolatka. Publikacja w zwięzły sposób przedstawia udowodnione naukowo sposoby postępowania rodziców z dzieckiem, tak by nigdy rodzina nie musiała mierzyć się  z problemem narkotyków, alkoholu czy „dopalaczy”.                                                       

     Żródła: 

      

     Dodatkowe informacje można także uzyskać w antynarkotykowym telefonie zufania pod numerem 801 199 990, czynnym codziennie w godz. 16.00–21.00.