• Matematyka


    Klasa VII
     
    Klasa VIII

    LICZBY I DZIAŁANIA:

    System rzymski:
    1. Test (geogebra.org)

    LICZBY I DZIAŁANIA:

    System rzymski:
    1. Test (geogebra.org)

    WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE i RÓWNANIA:

    Przekształcenia algebraiczne:
    1. Test (geogebra.org)

    FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE:

    Trójkąty i czworokąty:
    1. Test (geogebra.org)

    Twierdzenie Pitagorasa:
    1. Twierdzenie Pitagorasa (matzoo.pl)
    2. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa (matzoo.pl)
    3. Trójkąt prostokątny (matzoo.pl)
    4. Przekątna kwadratu i trójkąt prostokątny równoramienny (matzoo.pl)

    Zastosowanie Twierdzenia Pitagorasa:
    1. Wysokość trójkąta równobocznego (matzoo.pl)
    2. Pole trójkąta równobocznego (matzoo.pl)
    3. Prostokąt, romb i trapez równoramienny (matzoo.pl)

     


    GEOMETRIA: