•  

     Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie

     ul. Irzykowskiego 1 a, 01-317 Warszawa, tel. 22 664-61-93, e-mail: sp350@edu.um.warszawa.pl, sp350.edupage.pl

      

     Stypendium „posiłek dla ucznia”

     Rodziny uczniów zarówno przedszkola jak i klas I-VIII  w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej powinny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bemowo
      w celu  zapewnienia dzieciom refundacji posiłków w szkole. Jeśli OPS odmówi takiej pomocy ze względu na  przekroczenie progu dochodowego  można starać się uzyskać refundację posiłków
      w szkole. Należy wypełnić wniosek (link poniżej) o stypendium „Posiłek dla ucznia”, przedłożyć dokumenty o dochodach. 

     Wniosek o stypendium: OBIADY_WNIOSEK_I_PODSTAWA_PRAWNA_(1)(1).pdf

      

     Przyznawaniem stypendium „ posiłek dla ucznia” zajmują się pedagodzy i psycholodzy szkolni Pani Paulina Węgierek, Aniela Presko lub Renata Lesiak.

     Pedagodzy i psycholodzy szkolni:

     Klasy 1-3 Pani Renata Lesiak, Paulina Węgierek pokój 119 w nowym budynku

     Klasy 4-8 Pani Aniela Presko pokój 223 w starym budynku      

     Uzupełnione wnioski wraz z oświadczeniem o dochodach i numerem telefonu do rodzica należy przekazać dziecku i poinformować o tym pedagoga za pomocą dziennika librus. Pedagog szkolny odbierze wniosek bezpośrednio od ucznia. Po wydaniu decyzji otrzymacie Państwo informację zwrotną od pedagogów za pomocą dziennika elektronicznego.