•  

      

     Szkoła pamięta – zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN

      

     Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła pamięta”. Podobnie jak w ubiegłym roku zachęcamy uczniów i nauczycieli do upamiętnienia ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Chcemy także zwrócić większą uwagę na historię małych ojczyzn oraz pamięć o lokalnych bohaterach. Zależy nam, aby tegoroczna edycja akcji, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, koncentrowała się przede wszystkim na działaniach wirtualnych i multimedialnych. Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada.  

      

     Szkoła pamięta – edycja 2020

     „Szkoła pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym. W 2019 r. w akcję włączyło się prawie 1,3 mln uczniów z ponad 11 tys. szkół. Młodzi ludzie ze swoimi opiekunami odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla danej wspólnoty.

      

     W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, chcielibyśmy, aby działania realizowane w ramach akcji miały przede wszystkim charakter wirtualny bądź multimedialny i były realizowane w obrębie szkoły lub placówki.

      

     Propozycje działań

     Zachęcamy uczniów i nauczycieli do podejmowania różnych działań, których celem jest upamiętnienie ważnych rocznic i postaci historycznych. W ramach akcji chcielibyśmy także, aby społeczności szkolne zwróciły większą uwagę na historię swojej małej ojczyzny i lokalnych bohaterów.

      

     Proponujemy następujące działania:

     • przygotowanie wystawy/gazetki ściennej poświęconej lokalnemu bohaterowi lub lokalnemu miejscu pamięci,
     • przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych,
     • zorganizowanie konkursu literackiego lub plastycznego upamiętniającego ważne postaci lokalnej historii,
     • opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych poświęconych np. jakieś rocznicy lub postaci historycznej,
     • przygotowanie w formie prezentacji mapy miejsc pamięci z najbliższej okolicy,
     • opracowanie wirtualnego kalendarza na stronie szkoły, który będzie zawierał opisy i grafiki dotyczące ważnych wydarzeń historycznych,
     • odszukanie w domu pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty) przekazywanych z pokolenia na pokolenie i przygotowanie prezentacji na ten temat,
     • wsparcie organizacji pomagających Polakom i Polonii za granicą.

      

     Są to wyłącznie propozycje działań w ramach akcji. Chętnie poznamy inicjatywy realizowane przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe z całego kraju. Zachęcamy do zamieszczania informacji o realizowanych działaniach na stronach internetowych oraz postów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaPamięta.

      

     W jaki sposób zgłosić wziąć udział w akcji?

      

     Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej (zakładka „Ankieta”). Na zgłoszenia czekamy do 29 października br. do godziny 15:00.

      

     Każda szkoła, która zgłosi swój udział w akcji, będzie mogła pobrać specjalny logotyp, a po zakończeniu przedsięwzięcia otrzyma pamiątkowy dyplom od Ministra Edukacji i Nauki.

      

     Szkoła pamięta” – idea akcji

      

     Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

      

      

      

      

   •  

                     Zakres działań edukacyjno-wychowawczych przewidzianych

              dla uczniów klas IV-VIII SP 350 w ramach akcji MEN „Szkoła pamięta”

     

     

    1. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Polegli Niepokonani przez delegację nauczycieli w dniu 3 października br. oraz uczczenie minutą ciszy  Dnia Ludności Cywilnej Warszawy przez uczniów klas IV-VIII.
    2. Udział naszej szkoły w  konkursie „ Pamiętajmy o bohaterach” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 28 w Warszawie. im. Stefana Żeromskiego - zdobycie II miejsca przez  ucznia Mikołaja Milewskiego z klasy IV C. 
    3. Wykonanie patriotycznej, edukacyjnej prezentacji z okazji  Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.
    4. Opracowanie i ogłoszenie konkursu historyczno-literackiego Najpiękniejszy list dostarczony Harcerską Pocztą Polową”  - 16.11.2020 r .

    Cele konkursu:

    • kształtowanie postaw patriotycznych,
    • pielęgnowanie zainteresowania historią Powstania Warszawskiego,
    • pogłębienie wiedzy o Zawiszakach, najmłodszych harcerzach Szarych Szeregów- roznosicielach nadziei
    • rozwijanie wyobraźni i umiejętności świadomego wyrażania uczuć i stanów emocjonalnych,

    Podsumowanie wyników konkursu i wręczenie nagród  w czasie obchodów Dni Patrona Szkoły – AK, luty 2021r.

    Organizacja wystawy prac konkursowych.

     

    1.  „Postać historyczna, którą cenię” – cykl prezentacji wykonanych przez uczniów klas VII-VIII na temat wybranego bohatera historycznego, pod kierunkiem nauczycieli historii/termin realizacji cały rok szkolny
    2. Zorganizowanie konkursu „ Rodzinne pamiątki” dla uczniów klas IV-VIII

     

    Cele:

    • kultywowanie historii rodzinnej
    • szacunek dla tradycji i źródeł historycznych

     

          7. Omówienie i zbiorowa recytacja  utworu „Reduta Ordona”.

          8. „W poszukiwaniu tożsamości” -przygotowanie prezentacji uczniowskich na temat postaci                 ważnych dla nauki i kultury polskiej/termin realizacji cały rok szkolny, pod kierunkiem                       chętni nauczyciele wszystkich przedmiotów

             

              Cele:

    • kształtowanie społecznej tożsamości uczniów jako związku z kulturą, nauką i tradycją.