• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

   
  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
   • 3.09.2018 r. (rozpoczęcie roku szkolnego)
   • 21.06.2019 r. (zakończenie zajęć dydaktycznych)
  2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie)
    
  3. 2.11.2018 r. (Dzień Zaduszny)

   2.01.2019 r.

   17.04.2019 r. (Egzamin ósmoklasisty) 

   2.05.2019 r. (Święto Flagi)

    

  4. Zebrania z rodzicami
   • 12, 13.09.2018 r.
   • 21, 22.11.2018 r.
   • 9, 10.01.2019 r. po I okresie
   • 13, 14.03.2019 r.
   • 15, 16.05.2019 r.
  5. Wystawianie ocen
   • do 9.01.2019 r. - wystawienie wszystkich proponowanych ocen śródrocznych
   • do 16.01.2019 r. - ostateczne wystawienie ocen śródrocznych
   • do 3.06.2019 r. – wystawienie wszystkich proponowanych ocen rocznych
   • do 10.06.2019 r. ostateczne wystawienie ocen rocznych
  6. Koniec I okresu – 18.01.2019 r.
  7. Rady pedagogiczne
   • 12.09.2017 r.
   • 21.01.2019 r. – zatwierdzenie ocen śródrocznych i podsumowanie I okresu
   • kwiecień 2019 r. – szkoleniowa – procedura egzaminu ósmoklasisty 
   • 13.06.2019 r. - zatwierdzenie ocen rocznych
   • 26.06.2019 r. – podsumowanie roku szkolnego
   • inne szkoleniowe ???
  8. Uroczysta akademia i kolacja z okazji Dnia KEN 20.10.2018 r.
  9. Uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 12.11.2018 r. lub 9.11.2018 r.
  10. 6.12.2019 r. Mikołajki
  11. 24.01.2019 r. bal karnawałowy/dyskoteka
  12. Egzamin ósmoklasisty  – 15, 16, 17. 04.2019 r.
  13. Tydzień Armii Krajowej – 18 – 22.02.2019 r.
  14. Dzień Rodziny – 7.06.2019 r. (w zmienionej formule)
  15. Rekolekcje wielkopostne - ???
  16. Ferie
   • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2018 r.
   • Ferie zimowe – 28 stycznia – 10.02.2019 r.
   • Wiosenna przerwa świąteczna – 18–23.04.2019 r.