•  

     POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

      

     • STYPENDIUM SZKOLNE

     • ZASIŁEK SZKOLNY

     • DOŻYWIANIE

      

      

     Pomoc socjalna dla uczniów w Zespole Szkół nr 48

      

     Stypendium szkolne

      

     Rodziny uczniów w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium. Stypendium jest refundacją   kosztów związanych z edukacją poniesionych przez rodziców.  Refundacja odbywa się po przedstawieniu w szkole dokumentów np.: faktur. ; na wydatki związane z edukacją dzieci.

     Wnioski o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 u pedagoga szkolnego tj.: pani Agnieszki Podlewskiej w pokoju nr 109.

      

     Zasiłek szkolny

      

     Zasiłek przysługuje rodzinom uczniów, które nagle w wyniku zdarzenia losowego znalazły się w trudnej sytuacji np.: utrata pracy, śmierć bliskich, nagła choroba itp. Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego w ciągu roku szkolnego, ale nie później niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

      

     Dożywianie uczniów

      

     Rodziny uczniów  w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej powinny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bemowo w celu  zapewnienia dzieciom refundacji posiłków w szkole. Jeśli OPS odmówi takiej pomocy ze względu na  przekroczenie progu dochodowego  można starać się uzyskać refundację posiłków w szkole. Należy wypełnić wniosek ( dostępny u pedagogów szkolnych) o stypendium „Posiłek dla ucznia”, przedłożyć dokumenty o dochodach. 

     Wypełniony wniosek z dokumentami złożyć w szkole u pedagoga szkolnego w pokoju 109.

      

     Poniżej zamieszczamy wnioski o stypendium i zasiłek wraz instrukcjami. W instrukcjach są dokładne informacje kto może ubiegać się o świadczenie, jaki jest próg dochodowy, jakie dokumenty należy złożyć do wniosku itp

     Wnioski:

     http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 48 w Warszawie
   • sp350@edu.um.warszawa.pl
   • mtyde@wp.pl
   • 22 664-61-93
   • ul. Irzykowskiego 1a sp350.edupage.org
   • rlisowski@edu.um.warszawa.pl
 • Galeria zdjęć

  • Świetlicowy Idol 2018
  • Łąka się błąka
  • Szkoła w Kamerunie
  • Wigilia z kombatantami
  • Jesienna poezja w świetlicy
  • Zapytaj o Polskę
  • Świetlicowy konkurs Mam Talent 2017
  • Ślubowanie klas pierwszych
  • Rusza świetlica
  • Rozpoczęcie roku szko. 2017/2018
  • UKS Irzyk wygrywa na Narodowym
  • Tadek Niejadek