•  

     POMOC SOCJALNA

     1. Stypendium szkolne socjalne
     2. Zasiłek szkolny
     3. Stypendium „posiłek dla ucznia”

     Ad 1) Rodziny uczniów w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium. Stypendium jest refundacją   kosztów związanych z edukacją poniesionych przez rodziców.  Refundacja odbywa się po przedstawieniu w szkole dokumentów np.: faktur. ; na wydatki związane z edukacją dzieci.

     Wnioski o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września  bieżącego roku szkolnego u pedagoga szkolnego tj.: Pani Anieli Presko  lub Renaty Lesiak.

     Wnioski do pobrania na stronie internetowej

     http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

     Ad 2) Zasiłek przysługuje rodzinom uczniów, które nagle w wyniku zdarzenia losowego znalazły się
     w trudnej sytuacji np.: utrata pracy, śmierć bliskich, nagła choroba itp. Wnioski należy składać
     u pedagoga szkolnego w ciągu roku szkolnego, ale nie później niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

     http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

     Ad 3) Rodziny uczniów  w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej powinny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bemowo w celu  zapewnienia dzieciom refundacji posiłków w szkole. Jeśli OPS odmówi takiej pomocy ze względu na  przekroczenie progu dochodowego  można starać się uzyskać refundację posiłków w szkole. Należy wypełnić wniosek ( dostępny u pedagogów szkolnych)
     o stypendium „Posiłek dla ucznia”, przedłożyć dokumenty o dochodach. 

     Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego Pani Anieli Presko lub Renaty Lesiak

     Pedagodzy szkolni

     Klasy 0-3 Pani Renata Lesiak pokój 119 w nowym budynku

     Klasy 4-8 Pani Aniela Presko pokój 223 w starym budynku