• _________________

    • Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

     Oddziaływania prowadzone w ramach terapii pedagogicznej mają postać zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Nazwa ta oznacza, że są one ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja) i na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się (kompensacja), aby te właśnie mogły stać się wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić. Wspomaganie rozwoju dziecka to odpowiednie organizowanie i realizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego. Polega ono na stwarzaniu sytuacji kształcących, organizowaniu zadań i ćwiczeń, w których dziecko może wzbogacać własne doświadczenia, pogłębiać umiejętności, poszerzać wiadomości, doskonalić procesy poznawcze.

     W ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych realizowane są następujące cele:

     1. Rozwijanie i korygowanie funkcji percepcyjno – motorycznych niezbędnych w procesie czytania i pisania.

     2. Wszechstronne angażowanie tych funkcji podczas ćwiczeń.

     3. Usprawnianie czytania, pisania i liczenia.

     4. Stymulacja ogólnego rozwoju intelektualnego.

     5. Usuwanie następstw niepowodzeń szkolnych (np. obniżenia motywacji do nauki).

     Już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji. Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse, że uda się zapobiec ich późniejszym trudnościom w nauce. Wystąpienie objawów zaburzeń lub opóźnień rozwojowych powinno być wyznacznikiem pracy z dzieckiem pod kątem wspomagania rozwoju, usprawniania funkcji, których rozwój jest zaburzony. Jeśli zaniedba się rozwój jednej ze sfer, bądź niewielkie problemy pojawiające się na pierwszych etapach rozwoju, trudności będą narastać i mogą doprowadzić do poważnych kłopotów z edukacją. Brak usprawniania zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych może pogłębić deficyty, co w konsekwencji doprowadzi do dużych trudności w nauce i funkcjonowaniu dziecka.

     Materiały pomocne w pracy z dzieckiem:

     1. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska, Uczeń z dysleksją w domu, Operon

     2. Ortograffiti z Bratkiem – pomoc terapeutyczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

     3. J. Baran, Zestaw ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w nauce czytania, Zeszyt 1, 2, 3, Pracownia Testów Psychologicznych

     4. R. A. Hływa, 311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą, Harmonia

     5. M. Kraszewska, Małymi kroczkami. Kaligrafia, WIR

     6. I. Filipiak – Kudasik, Suwaki terapeutyczne. Tarcze, Harmonia

     7. I. Filipiak – Kudasik, Suwaki terapeutyczne. Windy, Harmonia

     8. I. Filipiak – Kudasik, Suwaki terapeutyczne. Gąsienice, Harmonia

     9. I. Filipiak – Kudasik, Suwaki terapeutyczne. Pociągi, Harmonia

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 48 w Warszawie
   • sp350@edu.um.warszawa.pl
   • mtyde@wp.pl
   • 22 664-61-93
   • ul. Irzykowskiego 1a sp350.edupage.org
   • rlisowski@edu.um.warszawa.pl
 • Galeria zdjęć

  • Świetlicowy Idol 2018
  • Łąka się błąka
  • Szkoła w Kamerunie
  • Wigilia z kombatantami
  • Jesienna poezja w świetlicy
  • Zapytaj o Polskę
  • Świetlicowy konkurs Mam Talent 2017
  • Ślubowanie klas pierwszych
  • Rusza świetlica
  • Rozpoczęcie roku szko. 2017/2018
  • UKS Irzyk wygrywa na Narodowym
  • Tadek Niejadek