• Logopeda

    •  

      

     LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

      

      

     ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO

     - przeprowadzenie badań wstępnych,

     - diagnozowanie logopedyczne,

     - organizowanie pomocy logopedycznej,

     - prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

     -podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

     - wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

      

     KOREKCJA WAD WYMOWY POLEGA NA:

     - ćwiczeniach oddechowych

     - kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy)

     - wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach

     - usprawnianiu narządów artykulacjnych (języka, warg)

      

     Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne .

      

     W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

      

     Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

      

      

     Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.