• _______________

    •  

     RAMOWY ROZKŁAD DNIA

      

      

     7.00 - 8.00

     • Gry i zabawy dowolne w kącikach
     • Czytanie czasopism/lektura własna
     • Rozrywki umysłowe
     • Nauka własna pod opieką nauczyciela  

      8.00 - 16.00  

     • Przygotowanie do obiadu
     • Obiad i czas na posiłek dla dzieci, które nie korzystają z obiadów
     • Zabawy według zainteresowań dzieci

      

     13.30 - 16.00  

     • Zajęcia programowe:
     • Rozmowy/pogadanki z dziećmi/zabawy integracyjne
     • Zajęcia plastyczno-techniczne
     • Zajęcia teatralne, żywego słowa
     • Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu
     • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne
     • Różne formy pracy z książką
     • Zajęcia z elementami bajkoterapii i baśnioterapii
     • Konkursy/quizy/gry dydaktyczne/zagadki/rebusy
     • Odrabianie prac domowych
     • Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD
     • Zajęcia z komputerem
     • Zajęcia według zainteresowań dzieci

      

     16.00 - 18.00  

     • Odpoczynek i zabawy dowolne
     • Nauka własna pod opieką nauczyciela
     • Gry planszowe, zabawy z kartką i ołówkiem
     • Zabawy ruchowe
     • Porządkowanie sal świetlicowych

      

            Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 48 w Warszawie
   • sp350@edu.um.warszawa.pl
   • mtyde@wp.pl
   • 22 664-61-93
   • ul. Irzykowskiego 1a sp350.edupage.org
   • rlisowski@edu.um.warszawa.pl
 • Galeria zdjęć

  • Świetlicowy Idol 2018
  • Łąka się błąka
  • Szkoła w Kamerunie
  • Wigilia z kombatantami
  • Jesienna poezja w świetlicy
  • Zapytaj o Polskę
  • Świetlicowy konkurs Mam Talent 2017
  • Ślubowanie klas pierwszych
  • Rusza świetlica
  • Rozpoczęcie roku szko. 2017/2018
  • UKS Irzyk wygrywa na Narodowym
  • Tadek Niejadek