• _______________

    • Egzamin gimnazjalny:


     a) część humanistyczna –
     - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –  
     - z zakresu języka polskiego –

     b) część matematyczno-przyrodnicza –
     - z zakresu przedmiotów przyrodniczych –  
     - z zakresu matematyki –  

     c) język obcy nowożytny –
     - na poziomie podstawowym –  
     - na poziomie rozszerzonym –