•  

   Dyrektor Szkoły: Rafał Lisowski

   Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej nr 350: Ewa Michalak-Wietrzychowska

   Wicedyrektor ds. Gimnzjum nr 85: Katarzyna Dobrogowska

   Wicedyrektor ds. Pomocy Pedagogicznej: Agnieszka Ostasz

   Wicedyrektor ds. IT: Marek Tyde

   Kierownik świetlicy szkolnej: Ewa Majcher

    

    

    

   Wychowawcy

    

    

   oddziały przedszkolne

   0a

   Anna Łaziuk

   Dagmara Orlikowska (Malinowska)

   0b

   Katarzyna Jadwiszczak

   Katarzyna Bukalska

   klasy pierwsze

   1a

   Magdalena Breńska – Robak

   1b

   Agata Tomala

   1c

   Martyna Stankiewicz

   1d

   Agnieszka Izdebska-Wojna

   1e

   Katarzyna Grotek (Zawojska)

   1f

   Luiza Świątek

   klasy drugie

   2a

   Jolanta Marcinkiewicz

   2b

   Kaja Piórkowska (Ogieniewska)

   2c

   Urszula Adamczuk

   2d

   Angelika Wieczorek

   2e

   Danuta Kowalska

    

    

   klasy trzecie

    

    

   3a

   Beata Cieślak

   3b

   Magdalena Torbińska

   3c

   Agnieszka Foryś

   3d

   Ewa Kwiecień

   3e

   Joanna Słowińska

   3f

   Katarzyna Wójcicka

   3g

   Iwona Krakowiak

   3h

   Anna Orlińska

   3j

   Kinga Kalbarczyk – Smarż

   3k

   Izabela Wnorowska

   klasy czwarte

   4a

   Anna Szypura

   4b

   Małgorzata Busiło

   4c

   Małgorzata Leśny

   4d

   Barbara Bednarczyk

   4e

   Justyna Kulpita

   4f

   Barbara Kruczyk

   4g

   Monika Turska

   4h

   Barbara Łobacz-Gryz

   klasy piąte

   5a

   Agnieszka Szewczyk

   5b

   Luiza Racinowska-Kalata

   5c

   Justyna Sikorska-Boruc

   5d

   Agata Rak

   5e

   Aleksandra Kiersznicka

   5f

   Beata Tulej

   5g

   Iwona Pasoń

   klasy szóste

   6a

   Małgorzata Tupalska

   6b

   Emilia Niedziałek

   6c

   Barbara Śmieszchalska

   6d

   Anna Krawczyk-Zagrodzka

   klasy siódme

   7a

   Małgorzata Osiak

   7b

   Izabela Soból-Kaluga

   7c

   Lucyna Hilla

   7d

   Grażyna Urbanowska

   gimnazjum

   3ag

   Bożena Bujas