• Wizja i Misja Gimnazjum nr 85

  w Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie

   

  Gimnazjum nr 85 jest szkołą promująca kształcenie i wychowanie dla nowoczesności,
  z jednoczesnym poszanowaniem dla tradycji;
  wspierającą kreatywność i rozwijającą uzdolnienia uczniów;
  wartością nadrzędną czyniącą szacunek dla drugiego człowieka oraz kulturę osobistą.