• Informacja o stosowanych środkach
    poprawy efektywności energetycznej

    Informuję, że w Szkole Podstawowej nr 350 w Warszawie w ramach poprawy efektywności energetycznej:

    • została wykonana termomodernizacja budynku szkoły, a nowy budynek szkoły (dla klas 1-3 SP i przedszkolaków) został wybudowany zgodnie z najnowszymi wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej, 
    • dokonujemy zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
    • dokonujemy cyklicznej wymiany urządzeń na nowe, o niższym zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji,
    • rozpoczęliśmy proces wymiany źródeł światła na bardziej energooszczędne.

    Dyrektor SP350
    Rafał Lisowski