•  

    ZWROT ZA OPIEKĘ I WYŻYWIENIE


    Zgodnie z regulaminem zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 

    Akcji Zima w mieście.

    Prosimy przesyłać mailem na adres szkoły i do ajenta stołówki wnioski z prośbą o zwrot pieniędzy 

    z Państwa numerem konta.

    sp350@edu.um.warszawa.pl

    sp350@szwajcarka.net

     

     

   •  

    Nieobecność Dziecka

    Przypominamy, że nieobecność zgłaszamy do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

     

   •  ZWROT OPŁAT

    Przypominamy, że zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji

    po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego.

    Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka –

    e-mailowo sp350@edu.um.warszawa.pl oraz 

    do ajenta stołówki sms-em na numer tel. 511 131 268,

    e-mailowo sp350@szwajcarka.net

    lub osobiście

    najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecności dziecka..

    • Szanowni Państwo.

     Akcja Zima w mieście 2020 odbywać się będzie w starym budynku.