• Zima w mieście

   •  

    Informacja dla rodziców

    Szanowni Rodzice

     

    W tym roku szkolnym program „Zima w mieście 2019” skierowany do uczniów
    kl. I-VIII szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych - będzie realizowany
    w dniach: od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r..

     

    Feryjne Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.00 – 17.30
    w następujących szkołach:

     

    Szkoła

    Termin

    Adres

    Telefon

    Adres mailowy

    Szkoła Podstawowa nr 316

    28.01 - 8.02.2019

    ul. Szobera 1/3

    664 62 07

    sp316@edu.um.warszawa.pl

    Szkoła Podstawowa nr 341

    28.01 - 8.02.2019

    ul. Oławska 1

    638 61 28

    sekretariat@sp341.edu.pl

    Szkoła Podstawowa nr 362

    28.01 - 8.02.2019

    ul. Czumy 8

    665 14 38

    sp362.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

     

    Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura Sportu Urzędu m. st. Warszawy
    dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie mogą brać udziału w programie „Zima w mieście 2019”.

     

    Uwaga:

    Dotyczy  dzieci z oddziałów przedszkolnych w bemowskich szkołach.

    W okresie ferii zimowych 2019 r. macierzyste szkoły mają obowiązek zapewnić opiekę wszystkim dzieciom uczęszczających  do oddziałów przedszkolnych w danej szkole.

     

    Udział uczniów szkół podstawowych klas I - VIII i uczniów klas gimnazjalnych
    w zajęciach „Zima w mieście 2019” jest bezpłatny, natomiast korzystanie z posiłków jest płatne.

    Rodzice uczniów wnoszą opłaty za żywienie  w wysokości 7 zł (za dwa posiłki, w tym jeden ciepły).

    Rekrutacja uczestników do programu „Zima w mieście 2019”, prowadzona  będzie  elektronicznie. Nadzór nad tą rekrutacją sprawuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy
    i będzie się ona odbywała  zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji.  

    Harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo i przesłany  do szkół bemowskich z chwilą otrzymaniu go  
    z Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.