• Biblioteka 

      czynna jestw godzinach od 8.00 do 14.50

      według nowych zasad, które zamieszczone

      są na głównej stronie szkoły w zakładce

      "Procedury obowiązujące w roku szkolnym 2020-2021".

      Zamówioną telefonicznie książkę można odebrać na portierni.