• Biblioteka 

      czynna jest dla uczniów

      w godzinach od 8.00 do 15.50

      według nowych zasad -

      które zamieszczone są 

      na głównej stronie szkoły

      w zakładce "Procedury obowiązujące 

      w roku szkolnym 2020-2021".

      W terminie od 26.10 - do 6.11

      biblioteka czynna jest w godzinach 

      8.00 - 15.00.