• Biblioteka ma historię

     Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 338 a obecnie Zespołu Szkół nr 48 im. Armii Krajowej powstała w 1990 r. 
     Pierwsze książki wpłynęły w wakacje 1990 roku z Wydawnictwa MON, likwidowanych MPiK-ów, z Biblioteki Składowej dzielnicy Woli [1072 woluminy], ze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz bibliotek szkolnych z Warszawy. W sprzęt wyposażyły bibliotekę NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i Wychowania. Stoły biblioteczne otrzymano w darze ze Szwecji.

     W 1991 r. biblioteka szkolna przejęła księgozbiór oraz sprzęt  likwidowanej Pedagogicznej Biblioteki Filii Warszawa Wola i od tej pory zaczęła pełnić funkcję biblioteki pedagogicznej dla nauczycieli z tego terenu Warszawy na podstawie Zarządzenia nr 191 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 26 września.

     https://zs48.edupage.org/files/fot._12.jpg

      https://zs48.edupage.org/files/fot._13.jpg

     W lutym 1994 r. placówka wygrała konkurs zorganizowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania na bibliotekę przykładową. Nauczycielki bibliotekarki Romana Turewicz i Teresa Wejcht od tego czasu pełniły społecznie funkcje doradców metodycznych dla bibliotek szkolnych gminy Bemowo i okolicznych gmin.

     https://zs48.edupage.org/files/fot._14.jpg


        Biblioteka była utrzymywana z funduszy Rady Rodziców i Gminy Bemowo. W 1995 roku została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w ramach programu Edukacja dla Ekorozwoju. Zakupiono około 2000 książek i zbiorów audiowizualnych z ekologii i dziedzin pokrewnych. Wyposażono bibliotekę w sprzęt reprograficzny i audiowizualny. Zakończono komputeryzację biblioteki, udostępniając czytelnikom poprzez terminal dostęp do katalogów bibliotecznych.

      

              W 2000 roku lokal biblioteczny został zmodernizowany i odnowiony. Dzięki doposażeniu czytelni w komputery (z Rady Rodziców oraz z programu rządowego) biblioteka stała się szkolnym centrum informacji, gdzie uczniowie naszej szkoły mogli przygotowywać się do lekcji korzystając z dostępu do zasobów Internetowych oraz bibliotecznych baz danych, które tworzone były w komputerowym systemie bibliotecznym MOL i jego nowszych wersjach: MOL2000+ i MOL-Optivum. Od roku szkolnego 2006/2007, ze względu na braki kadrowe, biblioteka pracuje na potrzeby uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

     Biblioteka zawsze brała czynny udział w życiu szkoły. Podejmowała różne działania edukacyjne (np.:"Tydzień dla umysłu"- zawody warcabowe oraz TPU -techniki szybkiego czytania), organizowała warsztaty, projekty biblioteczne, spotkania z autorami, kombatantami, radnymi oraz innymi gośćmi szkoły. Promowała literaturę, propagowała czytelnictwo poprzez liczne imprezy czytelnicze, konkursy i wystawy.

      

     https://zs48.edupage.org/files/fot._18.JPG

      

     Międzyszkolny konkurs "Ojczyzna - Polszczyzna" połączony z Tygodniem Kultury Języka Polskiego w naszej placówce.
      

     https://zs48.edupage.org/files/fot._19.jpg


     Spotkania ze znamienitymi autorami

     https://zs48.edupage.org/files/fot._21.jpg


     60-lecie Powstania Warszawskiego - wystawa, spotkania z Kombatantami, przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

     https://zs48.edupage.org/files/fot._23.JPG 


     "Pory roku w tradycji polskiej" ( imprezy z okazji Andrzejek, Bożego Narodzenia, Walentynek, Wielkanocy)

     https://zs48.edupage.org/files/fot._26.JPG